• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.04.2016

Proiectul TWINNING în desfășurare (februarie – aprilie 2016)

 

La data de 22 aprilie 2016 a avut loc cea de a treia ședință a Comitetului decizional al proiectului Twinning aferent consolidării capacității BNM în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul cerințelor UE. În cadrul ședinței s-au discutat progresele înregistrate pe marginea proiectului pentru perioada februarie – aprilie 2016 și s-au constatat următoarele:

 1. În perioada de raportare a fost inițiat și derulat exercițiul de evaluare a impactului trecerii la cerințele Basel III, la care au participat toate băncile din Republica Moldova;
 2. A fost inițiat procesul de elaborare a proiectelor de lege și de regulamente pentru transpunerea acquis-ului european în actele normative naționale. Proiectele respective în prima variantă au fost remise spre coordonare partenerilor de Twinning;
 3. Pe data de 7 aprilie 2016, Comitetul executiv al BNM a aprobat Strategia BNM de implementare a standardelor Basel III prin prisma cadrului legislativ european (CRD IV). Aceasta urmează a fi publicată pe pagina-web oficială a BNM;
 4. Au fost organizate 3 întruniri cu reprezentanții sectorului bancar pentru a discuta prevederile cadrului european și modul în care acestea vor fi transpuse în actele normative ale BNM.

Proiectul se derulează conform planului de lucru inițial aprobat ca parte componentă a Contractului proiectului Twinning și are ca scop fortificarea esențială a reglementării bancare și dezvoltarea instrumentelor de supraveghere disponibile pentru a asigura o gestionare adecvată a riscurilor în bănci comparabilă cu cele mai bune practici în acest sens din Uniunea Europeană.