• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.05.2022

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei nr.1 la Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 245/2019”

18.05.2022Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea consultării publice a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea anexei nr.1 la Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei,
aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 245/2019”


Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei nr.1 la Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 245/2019” (în continuare – proiectul HCE), este elaborat în temeiul art. 5 alin. (1) lit. d) și m), art. 11 alin. (1), 47 și 72 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297 300, art. 544), cu modificările ulterioare, art. 84 și 86 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 434-439, art. 727), cu modificările ulterioare, precum și art.94 alin.(1) lit.c) și art.96 din Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661).

Beneficiarii proiectului HCE sunt prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență) și băncile licențiate din Republica Moldova.

Propunerile, sugestiile  și recomandările pe marginea proiectului HCE, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 31 mai 2022, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău, Departamentul raportări și statistică. Concomitent, pot fi comunicate dnei Ana Buceațchi, pe adresa: ana.buceatchi@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 197.

Proiectul HCE al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei nr.1 la Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 245/201” și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei (http://www.bnm.md, rubrica Legislație - Transparența decizională – Proiecte de decizie supuse consultării publice).

 

Proiect:

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea anexei nr.1 la Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 245/2019”


1. Denumirea autorului

Banca Națională a Moldovei


2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei nr.1 la Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 245/2019” (în continuare – proiectul HCE), este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), 44 și 47 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), art.84 și 86 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727, precum și art.94 alin.(1) lit.c) și art.96 din Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661).Modificarea propusă la rândul 55 și 55¹ din Tabelul nr.1 este condiționată de aprobarea HCE al BNM nr. 162 din 28/2019 (în vigoare din 10.10.2021).

Modificarea propusă la rândurile 68¹, 69¹, 70¹,  71¹, 72¹, 73¹, 74¹, 75¹, 76¹, 77¹, 78¹ și 79¹ din Tabelul nr.1 este condiționată de aprobarea HCE al BNM nr.16 din 03.02.2022 (în vigoare 25.03.2022).

Excluderea rândului 2 din Tabelul nr.2 este condiționată de trecerea modului de prezentare a raportului de la componenta de transport SAPI la modulul de transport MTSIRBNM.

Proiectul HCE nu modifică obligațiile de raportare ale băncilor și ale prestatorilor de servicii de plată nebancari și nu impune alte cerințe față de entitățile raportoare. Astfel, propunem intrarea în vigoare a proiectului HCE la data publicării în Monitorul Oficial, pentru a evita aspectele contradictorii în actele normative.


3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE. 


4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Este actualizată lista rapoartelor din Tabelele nr.1 și nr.2 din Anexa nr. 1 la Instrucțiune.


5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din bugetul de stat.


6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative care se află în conexiune, iar modificările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.


7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul HCE va fi supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.


8. Constatările expertizei anticorupție

Urmare expertizei anticorupție efectuate în conformitate cu art. 35 alin. (5) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative și cu Metodologia de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte normative departamentale (Hotărârea Colegiului CNA nr.6/2017), factori de corupție nu au fost identificați.


9. Consultările expertizei de compatibilitate

Întrucât proiectul hotărârii nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, acesta nu va fi expediat Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.


10. Constatările expertizei juridice

Potrivit art.37 alin. (5) din Legea nr.100/22.12.2017, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin. (33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.


11. Constatările altor expertize

 • Proiectul HCE nu a fost transmis spre avizare Consiliului Concurenței, deoarece nu reglementează activitatea economică;
 • Proiectul HCE nu are impact economic, astfel acesta nu a fost transmis Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru efectuarea expertizei economice.


Guvernatorul
Băncii Naționale a Moldovei

Octavian ARMAȘU

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor primite de la părțile interesate.