• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.09.2012

Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 126 din 28.11.1997

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.112-114/198 din 14.10.1999

 

Aprobat prin
Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 126 din 28.11.1997

REGULAMENTUL
CU PRIVIRE LA POZIŢIA VALUTARĂ DESCHISĂ A BĂNCII

Modificat şi completat prin:

HCA al BNM nr. 196 din 16.07.1998, MO al R. Moldova nr.19-20 din 24.02.2000
HCA al BNM nr. 356 din 25.11.1998, MO al R. Moldova nr.114-115 din 24.12.1998
HCA al BNM nr. 430 din 29.12.1998, MO al R. Moldova nr.7-9 din 28.01.1999
HCA al BNM nr. 248 din 22.09.1999, MO al R. Moldova nr.106-108 din 30.09.1999
HCA al BNM nr. 7 din 16.07.2000, MO al R. Moldova nr. 11-12 din 17.01.2002
HCA al BNM nr. 83 din 09.04.2003, MO al R. Moldova nr.67-69 din 11.04.2003
HCA al BNM nr. 215 din 04.09.2003, MO al R. Moldova nr.196-199 din 12.09.2003
HCA al BNM nr. 37 din 19.02.2004, MO al R. Moldova nr.35-38 din 27.02.2004
HCA al BNM nr. 142 din 17.06.2004, MO al R. Moldova nr.100-103 din 25.06.2004
HCA al BNM nr. 97 din 31.03.2005, MO al R. Moldova nr.55-58 din 08.04.2005
HCA al BNM nr. 145 din 08.06.2006, MO al R. Moldova nr.91-94 din 16.06.2006
HCA al BNM nr. 208 din 15.08.2007, MO al R. Moldova nr.131-135 din 24.08.2007
HCA al BNM nr. 133 din 17.07.2008, MO al R. Moldova nr.157-159 din 19.08.2008
HCA al BNM nr. 171 din 11.09.2008, MO al R. Moldova nr 180-181 din 3.10.2008
HCA al BNM nr. 33 din 05.02.2009, MO al R. Moldova nr. 30-33/114 din 13.02.2009
HCA al BNM nr. 266 din 24.11.2011, MO al R. Moldova nr.206-215/1834 din 02.12.2011
HCA al BNM nr. 194 din 23.08.2012, MO al R. Moldova nr.181-184 din 31.08.2012

HCA al BNM nr. 184 din 25.09.2014, MO al R. Moldova nr.293-296 /1385 din 03.10.2014
HCA al BNM nr.185 din 09.07.2015, MO al RM nr.185-189/1320 din 17.07.2015

I. BAZA

1.1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu împuternicirile Băncii Naţionale a Moldovei prevăzute în art.11, 44, 46, 51, 52 ale Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei din 21.07.95., nr.548-XIII,  şi art.28 al Legii instituţiilor financiare din 21.07.95., nr.550-XIII.

 

II. OBIECTIVUL

2.1. În scopul diminuării riscurilor valutare şi controlului asupra acestora prin prezentul Regulament Banca Naţională a Moldovei stabileşte pentru băncile autorizate ale Moldovei limitele raportului poziţiei valutare deschise, regulile de calculare şi gestiune a poziţiei valutare deschise de către acestea, precum şi modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei a rapoartelor privind poziţia valutară deschisă.
[Pct.2.1 modificat prin HCA al BNM nr.171 din 11.09.2008]

 

III. NOŢIUNI DE BAZĂ

În scopul prezentului Regulament se introduc următoarele noţiuni:

3.1. Poziţia valutară – soldurile activelor şi obligaţiunilor valutare ale băncii care crează riscul obţinerii veniturilor sau al cheltuielilor suplimentare la modificarea cursurilor valutare.
[Pct.3.1 în redacţia HCA al BNM nr.33 din 05.02.2009]
[Pct.3.1 modificat prin HCA al BNM nr.248 din 22.09.1999]

3.11. Active valutare – activele bilanţiere ale băncii în valută străină şi cele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine, precum şi activele condiţionale (extrabilanţiere) aferente tranzacţiilor care implică conversiunea valutei străine.
[Pct.3.11 introdus prin HCA al BNM nr.33 din 05.02.2009]

3.12. Obligaţiuni valutare – obligaţiunile bilanţiere ale băncii în valută străină şi cele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine, precum şi obligaţiunile condiţionale (extrabilanţiere) aferente tranzacţiilor care implică conversiunea valutei străine.
[Pct.3.12 introdus prin HCA al BNM nr.33 din 05.02.2009]

3.2. Poziţia valutară se consideră închisă, dacă activele valutare într-o anumită valută străină sînt egale cu obligaţiunile valutare în valuta respectivă.
[Pct.3.2 în redacţia HCA al BNM nr.33 din 05.02.2009]
[Pct.3.2 modificat prin HCA al BNM nr.248 din 22.09.1999]

3.3. Poziţia valutară se consideră deschisă, dacă activele valutare într-o anumită valută străină nu sînt egale cu obligaţiunile valutare în valuta respectivă.
[Pct.3.3 modificat prin HCA al BNM nr.33 din 05.02.2009]
[Pct.3.3 modificat prin HCA al BNM nr.248 din 22.09.1999]

3.4. Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.
[Pct.3.4 în redacţia HCA al BNM nr.33 din 05.02.2009]
[Pct.3.4 modificat prin HCA al BNM nr.248 din 22.09.1999]

3.5. Poziţia valutară deschisa este lungă, dacă suma activelor valutare într-o anumită valută străină depăşeşte suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.
[Pct.3.5  în redacţia HCA al BNM nr.33 din 05.02.2009]
[Pct.3.5 modificat prin HCA al BNM nr.248 din 22.09.1999]

3.6. Poziţia valutară deschisă este scurtă, dacă suma obligaţiunilor valutare într-o anumită valută străină depăşeşte suma activelor valutare în valuta respectivă.
[Pct.3.6  în redacţia  HCA al BNM nr.33 din 05.02.2009]
[Pct.3.6 modificat prin HCA al BNM nr.248 din 22.09.1999]

3.7. Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul procentual dintre mărimea poziţiei valutare deschise (recalculată în lei moldoveneşti) şi mărimea capitalului normativ total al băncii.      

3.8. Limitele poziţiei valutare deschise reprezintă plafoanele poziţiei valutare deschise, stabilite de către Banca Naţională a Moldovei, care urmează să fie respectate de către bănci.
[Pct.3.8 modificat prin HCA al BNM nr.37 din 19.02.2004]

3.9. Noţiunile de „tranzacţie spot”, „tranzacţie forward” şi „tranzacţie swap valutar” au semnificaţiile definite de Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.8 din 24 ianuarie 2013, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.36-40, art.234.
[Pct.3.9 introdus prin HCA al BNM nr.185 din 09.07.2015]

 

IV. PREVEDERI GENERALE

4.1. Băncile au dreptul de a avea poziţie valutară deschisă, dacă altceva nu este prevăzut în Hotărîrile Consiliului de Administraţie al BNM şi documentele de remediere emise de către Banca Naţională a Moldovei referitor la o anumită bancă. Pentru a avea poziţie valutară deschisă  băncile urmează să dispună de un sistem de gestiune şi supraveghere a riscurilor valutare.
 [Pct.4.1 în redacţia HCA al BNM nr.248 din 22.09.1999]

4.2. Operaţiunile, care influenţează  asupra mărimii poziţiei valutare deschise, sunt:
4.2.1. Calcularea veniturilor aferente dobînzii în valută străină şi primirea veniturilor operaţionale în valută străină;
4.2.2. Calcularea cheltuielilor aferente dobînzii în valută străină şi plata cheltuielilor operaţionale în valuta străină;
4.2.3. Tranzacţii de vînzare-cumpărare a valutei străine contra lei moldoveneşti din contul mijloacelor ale băncii, tranzacţii de cumpărare a unei valute străine contra altei valute străine, adică operaţiunile de conversiune a valutelor (spot, forward, etc.);
4.2.4. Alte operaţiuni valutare conform condiţiilor cărora, într-un mod sau altul, este prevăzut schimbul (conversiunea) valutelor (străine şi/sau leilor moldoveneşti).
4.2.5. Operaţiunile cu active şi obligaţiuni ataşate la cursul valutei străine (active şi obligaţiuni în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine), adică acele active şi obligaţiuni în lei moldoveneşti (de exemplu, credite acordate /primite în lei moldoveneşti), ale căror solduri, conform condiţiilor stabilite în contractele corespunzătoare încheiate de către bancă, se modifică în funcţie de evoluţia cursului leului moldovenesc faţă de valuta străină la care se ataşează.
[Pct.4.2 modificat prin HCA al BNM nr.33 din 05.02.2009]
[Pct.4.2 modificat prin HCA al BNM nr.248 din 22.09.1999]

4.3. Poziţia valutară apare la data încheierii operaţiunilor /tranzacţiilor indicate în punctele 4.2.3 – 4.2.5 din prezentul Regulament, precum şi la data calculării veniturilor /cheltuielilor aferente dobînzii şi înscrierii în /decontării din cont a altor venituri /cheltuieli în valută străină.
Data încheierii operaţiunii /tranzacţiei se consideră data realizării acordului de către părţi (utilizînd toate metodele prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi practica internaţională) referitor la condiţiile esenţiale ale operaţiunii /tranzacţiei (denumirea monedelor, cursul valutar, sumele mijloacelor schimbate, data valutei) şi la alte condiţii la cererea uneia din părţi.
[Pct.4.3 în redacţia HCA al BNM nr.33 din 05.02.2009]
[Pct.4.3 în redacţia HCA al BNM nr.248 din 22.09.1999]

4.4. În scopul prezentului Regulament activele /obligaţiunile valutare într-o anumită valută străină reprezintă activele /obligaţiunile bilanţiere într-o anumită valută străină, activele /obligaţiunile condiţionale în valuta străină respectivă (cele aferente tranzacţiilor care implică conversiunea valutei străine), precum şi activele /obligaţiunile bilanţiere în lei moldoveneşti ataşate la cursul acestei valute străine.
[Pct.4.4 introdus prin HCA al BNM nr.33 din 05.02.2009]

        

V. LIMITELE POZIŢIEI VALUTARE DESCHISE

[Denumirea modificată prin HCA al BNM nr.37 din 19.02.2004]

5.1. În scopul diminuării riscului valutar al băncii, Banca Naţională a Moldovei stabileşte următoarele limite:
5.1.1. privind raportul poziţiei valutare deschise:
a) raportul poziţiei valutare deschise lungi la fiecare valută străină nu trebuie să depăşească "+10%";
b) raportul poziţiei valutare deschise scurte la fiecare valută străina nu trebuie să fie mai mic de "-10%";
c) suma raporturilor poziţiilor valutare deschise lungi la toate valutele nu trebuie să depăşească "+20%";
d) suma raporturilor poziţiilor valutare deschise scurte la toate valutele nu trebuie să fie mai mica de "-20%";
5.1.2. raportul dintre suma activelor valutare bilanţiere şi suma obligaţiunilor valutare bilanţiere nu trebuie să depăşească “+25%” sau să fie mai mic de “-25%”.
Limita stipulată la punctul dat nu se răsfrânge asupra băncilor la care atât suma activelor bilanţiere în valută străină cât şi suma obligaţiunilor bilanţiere în valută străină nu va depăşi, separat pentru fiecare din acestea, 10 la sută din mărimea capitalului normativ total.
[Pct.5.1 modificat  prin HCA al BNM nr.33 din 05.02.2009]
[Pct.5.1 modificat prin HCA al BNM nr.37 din 19.02.2004]
[Pct.5.1 modificat prin HCA al BNM nr.215 din 04.09.2003]
[Pct.5.1 modificat prin HCA al BNM nr.83 din 09.04.2003]
[Pct.5.1 modificat prin HCA al BNM nr.356 din 25.11.1998]

5.2. Băncile sunt obligate să respecte limitele menţionate la p.5.1. la finele fiecărei zile lucrătoare.
[Pct.5.2 modificat prin HCA al BNM nr.37 din 19.02.2004]

5.3. Băncile, care au filiale şi alte subdiviziuni, stabilesc de sine stătător sublimitele poziţiilor valutare deschise pentru sediul central şi pentru subdiviziunile menţionate ale băncii, efectuînd controlul asupra respectării acestor sublimite. Stabilirea sublimitelor se efectuează în aşa mod, ca poziţiile valutare deschise în total pe bancă să nu depăşească limitele indicate în punctul 5.1. al prezentului Regulament.
[Pct.5.3 modificat  prin HCA al BNM nr.184 din 25.09.2014]
[Pct.5.3 modificat  prin HCA al BNM nr.33 din 05.02.2009]
[Pct.5.3 modificat prin HCA al BNM nr.37 din 19.02.2004]

5.4. Poziţiile valutare, deschise de către bănci pe parcursul zilei, nu reprezintă obiectul prezentului Regulament şi sunt controlate de sine stătător de către banca licenţiată, reieşind din evaluarea riscului valutar.
[Pct.5.4 modificat prin HCA al BNM nr.171 din 11.09.2008)

 

VI. MODUL DE CALCULARE A POZIŢIEI VALUTARE DESCHISE

6.1. La determinarea poziţiei valutare deschise a băncii, se calculează mărimile şi raporturile poziţiilor valutare deschise separat pentru fiecare valută străină. De asemenea, calculul se efectuează şi în total la toate valutele străine: separat la poziţiile valutare deschise lungi şi separat la poziţiile valutare deschise scurte.

6.2. La finele fiecărei zile lucrătoare banca este obligată să întocmească un document intern privind poziţia valutară deschisă, în care să se indice in mod obligatoriu următoarele date:
A. Mărimea capitalului normativ total care trebuie să corespundă cu valoarea acestui indice reflectat în Raportul privind calculul capitalului normativ total întocmit și prezentat la Banca Națională a Moldovei în conformitate cu prevederile Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.216 – 221, art.2008).
Pentru calculul indicelui „Raportul poziţiei valutare deschise”, pe parcursul lunii gestionare se foloseşte mărimea capitalului normativ total, după cum urmează:
a) pentru perioada de la data de 1 a lunii gestionare pînă la data limită de prezentare la Banca Națională a Moldovei a Raportului privind calculul capitalului normativ total pentru luna anterioară celei gestionare se foloseşte mărimea capitalului normativ total calculată la situaţia de la finele ultimei zile lucrătoare a lunii care precede luna anterioară perioadei gestionare;
b) pentru perioada rămasă a lunii gestionare se foloseşte mărimea capitalului normativ total calculată la situaţia de la finele ultimei zile lucrătoare a lunii anterioare celei gestionare.
[Litera A în redacția HCA al BNM nr.184 din 25.09.2014]
[Litera A modificată  prin HCA al BNM nr.194 din 23.08.2012]
[Litera A modificată  prin HCA al BNM nr.33 din 05.02.2009]

B. La fiecare valută străină:
B.1. suma activelor valutare într-o anumită valută străină;
B.2. suma obligaţiunilor valutare într-o anumită valută străină;
B.3. mărimea poziţiei valutare deschise la o anumită valută străină, care se determina ca diferenţă dintre sumele menţionate în subpunctele precedente (B.1.- B.2.);
B.4. raportul poziţiei valutare deschise la o anumită valută străină (B.3./A.).
[Litera B modificată prin HCA al BNM nr.33 din 05.02.2009]
[Litera B modificată prin HCA al BNM nr.248 din 22.09.1999]

C. La totalul valutelor străine:
C.1. suma mărimilor poziţiilor valutare deschise lungi;
C.2. suma mărimilor poziţiilor valutare deschise scurte;
C.3. raportul poziţiilor valutare deschise lungi, care se determină ca cîtul C.1./A sau ca suma raporturilor poziţiilor valutare deschise lungi la toate valutele străine;
C.4. raportul poziţiilor valutare deschise scurte, care se determină ca cîtul C.2./ A. sau ca suma raporturilor poziţiilor valutare deschise scurte la toate valutele străine;
C.5. suma activelor valutare bilanţiere;
C.6. suma obligaţiunilor valutare bilanţiere;
C.7. raportul dintre activele valutare bilanţiere şi obligaţiunile valutare bilanţiere, care se determină conform formulei: (C.5./C.6.)x100-100.
[Litera C modificată prin HCA al BNM nr.33 din 05.02.2009]
[Litera C completată prin HCA al BNM nr.37 din 19.02.2004]

În  cazul în  care mărimea capitalului normativ total este egală cu zero sau negativă, raportul poziţiei valutare deschise nu se calculează.
[Ultimul alin. introdus prin HCA al BNM nr.248 din 22.09.1999]

6.21. În cazul tranzacțiilor /operațiunilor de cumpărare /vînzare a valutei străine contra lei moldovenești ținute la evidență în conturi extrabilanțiere în calculul poziției valutare deschise se includ doar tranzacțiile /operațiunile a căror scadență reziduală nu depășește un an și conțin clauze contractuale care prevăd:
a) finalizarea tranzacției /operațiunii cu decontări și
b) penalitate nu mai mică de 10% din valoarea tranzacției /operațiunii, aplicabilă părților la tranzacție /operațiune pentru neîndeplinirea obligațiunilor asumate.
[Pct.6.21 introdus prin HCA al BNM nr.185 din 09.07.2015]

6.22. La calcularea poziției valutare deschise a băncii, sumele soldurilor activelor și obligațiunilor valutare se micșorează cu sumele soldurilor conturilor extrabilanțiere aferente tranzacțiilor /operațiunilor de cumpărare /vînzare a valutei străine contra lei moldovenești ținute la evidență în conturi extrabilanțiere care nu corespund condițiilor indicate la pct.6.21 (inclusiv ca urmare a modificării clauzelor contractuale), precum și a tranzacțiilor /operațiunilor de cumpărare /vînzare a valutei străine contra lei moldovenești /contra valută străină ținute la evidență în conturi extrabilanțiere care nu s-au finalizat cu decontări. Micșorarea în cauză se efectuează pentru întreaga perioadă: de la data încheierii tranzacției /operațiunii pîna la data intervenirii circumstanței care conduce la necorespunderea tranzacției /operațiunii prevederilor pct. 6.21 sau nefinalizarea de facto a tranzacției /operațiunii cu decontări.
În scopul prezentului Regulament, tranzacţiile /operațiunile de cumpărare /vînzare a valutei străine ținute la evidență în conturi extrabilanțiere a căror scadentă a fost prelungită se consideră tranzacţii /operațiuni care nu s-au finalizat cu decontări.
[Pct.6.22 introdus prin HCA al BNM nr.185 din 09.07.2015]

6.23. Tranzacțiile /operațiunile de cumpărare /vînzare a valutei străine care conform prevederilor punctului 6.22 și 8.3 nu se includ în calculul poziției valutare deschise se reflectă în tabelul D „Active /obligațiuni condiționale în valută străină care nu se includ în calculul poziției valutare deschise” din anexa nr.1 la prezentul Regulament.
[Pct.6.23 introdus prin HCA al BNM nr.185 din 09.07.2015]

6.3. Pentru fiecare valută străină suma activelor valutare, suma obligaţiunilor valutare şi mărimea poziţiei valutare deschise se calculează, la alegerea băncii, în valută străină şi /sau în echivalentul în lei moldoveneşti. În cazul în care suma activelor valutare, suma obligaţiunilor valutare şi, respectiv, mărimea poziţiei valutare deschise se calculează în valută străină, mărimea poziţiei valutare deschise urmează să fie recalculată în lei moldoveneşti la cursul oficial al leului moldovenesc, valabil pentru ziua, la finele căreia se calculează poziţia valutară deschisă. În cazul în care suma activelor valutare şi suma obligaţiunilor valutare se calculează în echivalentul în lei moldoveneşti, în scopul determinării poziţiei valutare deschise acest echivalent (inclusiv la activele şi obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine) se calculează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc, valabil pentru ziua, la finele căreia se calculează poziţia valutară deschisă.
[Pct.6.3 în redacţia HCA al BNM nr.33 din 05.02.2009]

6.4. Forma şi structura documentului intern privind poziţia valutară deschisă se stabileşte de către bancă de sine stătător, ţinînd cont de cele expuse în punctul 6.2 și punctele 6.21 - 6.23.
Necătînd la aceasta, banca este obligată să prezinte la Banca Naţională a Moldovei rapoartele necesare conform cerinţelor stabilite în capitolul VII "Raportări" al prezentului Regulament.
[Pct.6.4 completat prin HCA al BNM nr.185 din 09.07.2015]
[Pct.6.4 modificat prin HCA al BNM nr.196 din 16.07.1998]

  

VII. RAPORTĂRI

7.1. În scopul supravegherii respectării de către bănci a limitelor poziţiei valutare deschise, băncile trebuie să prezinte la Banca Naţională a Moldovei "raportul ORD 3.19 „Poziţia valutară deschisă a băncii" conform prevederilor prezentului Regulament.
[Pct.7.1 modificat prin HCA al BNM nr.184 din 25.09.2014]
[Pct.7.1 modificat prin HCA al BNM nr.33 din 05.02.2009]

7.2. Zilnic, băncile prezintă la Banca Naţională a Moldovei rapoartele privind poziţia valutară deschisă, care urmează să fie întocmite în lei moldoveneşti în conformitate cu formularul din anexa nr.1 şi conform prevederilor, expuse în anexa nr.2 la prezentul Regulament.
[Pct.7.2 modificat prin HCA al BNM nr.133 din 17.07.2008]
[Pct.7.2 modificat prin HCA al BNM nr.145 din 08.06.2006]
[Pct.7.2 modificat prin HCA al BNM nr.196 din 16.07.1998]

7.3. Daca raportul poziţiei valutare deschise (lungă sau/şi scurtă) la alte valute liber convertibile (tabelul C rîndurile  5 și 6 col.3 din raport) şi alte valute străine (tabelul C rîndurile 5 și 6 col.7 din raport) depăşeşte limitele, stabilite în p.5.1.1. a) şi b), atunci banca urmează concomitent cu raportul în formă electronică să expedieze pe suport hîrtie documentul intern privind poziţia valutară deschisă zilnică în care se indică informaţia la fiecare valută străină aparte.
[Pct.7.3 modificat prin HCA al BNM nr.184 din 25.09.2014]
[Pct.7.3 modificat prin HCA al BNM nr.33 din 05.02.2009]
[Pct.7.3 modificat prin HCA al BNM nr.133 din 17.07.2008]
[Pct.7.3 modificat prin HCA al BNM nr.37 din 19.02.2004]
[Pct.7.3 modificat prin HCA al BNM nr.196 din 16.07.1998]

7.4. Banca prezintă la Banca Naţională a Moldovei raportul zilnic privind poziţia valutară deschisă (conform anexei nr.1), ce reflectă informaţia detaliată la finele zilei lucrătoare. Termenul prezentării raportului zilnic se stabileşte ca fiind ora 12:00 a următoarei zile lucrătoare.
[Pct.7.4 în redacţia HCA al BNM nr.196 din 16.07.1998]

7.5.Raportul zilnic se prezintă în formă electronică în conformitate cu Instrucţiunea privind modul de prezentare de către bănci a  rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei (aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 132 din 17 iulie 2008). Raportul se prezintă nu mai tîrziu de ora 12:00 a  următoarei zile lucrătoare.
[Pct.7.5 modificat prin HCA al BNM nr.133 din 17.07.2008]
[Pct.7.5 modificat prin HCA al BNM nr.145 din 08.06.2006]

 

7.6. În cazul în care în bilanţul băncii au fost introduse modificări în conturile care se utilizează la calcularea poziţiei valutare deschise, banca este obligată să introducă modificările respective în raportul zilnic privind poziţia valutară deschisă a băncii pentru ziua corespunzătoare şi pe parcursul a 3 zile lucrătoare din data gestionară să prezinte la Banca Naţională a Moldovei raportul zilnic modificat.
[Pct.7.6 modificat prin HCA al BNM nr.33 din 05.02.2009]
[Pct.7.6 în redacţia HCA al BNM nr.196 din 16.07.1998]

7.61. Cu derogare de la prevederile pct.7.6 pentru zilele în care la calcularea poziției valutare deschise a băncii au fost incluse sumele soldurilor conturilor extrabilanțiere aferente tranzacțiilor /operațiunilor indicate la pct.6.22, banca este obligată să recalculeze poziția valutară deschisă și să prezinte Băncii Naționale a Moldovei rapoartele modificate în termen de cel tîrziu 3 zile lucrătoare de la data constatării de către bancă că tranzacția /operațiunea cade sub incidența prevederilor pct.6.22. În aceste cazuri modificări în bilanțul băncii nu se introduc, cu excepția cazurilor stabilite de reglementările aferente evidenței contabile.
[Pct.7.61 introdus prin HCA al BNM nr.185 din 09.07.2015]

7.7. Banca începe prezentarea raportului privind poziţia valutară deschisă odată cu primirea de la BNM a licenţei privind desfăşurarea activităţii financiare.  
[Pct.7.7 modificat prin HCA al BNM nr.184 din 25.09.2014]
[Pct.7.7 modificat prin HCA al BNM nr.171 din 11.09.2008]

7.8. Rapoartele se întocmesc conţinînd datele (informaţia) tuturor subdiviziunilor ale băncii.
[Pct.7.8 modificat prin HCA al BNM nr.184 din 25.09.2014]
[Pct.7.8 modificat prin HCA al BNM nr.33 din 05.02.2009]

7.9. Toate rechizitele rapoartelor trebuie să fie completate. Nu se admit modificări şi completări în rapoarte.
[Pct. 7.9 modificat prin HCA al BNM nr.133 din 17.07.2008]

[Pct.7.10 abrogat prin HCA al BNM nr.184 din 25.09.2014]

[Pct. 7.11 exclus prin HCA al BNM nr.133 din 17.07.2008]

[Pct.7.12 abrogat prin HCA al BNM nr.145 din 08.06.2006, iar celelalte puncte renumerotate]

[Pct.7.12 modificat prin HCA al BNM nr.196 din 16.07.1998]
 
[Pct.7.12 exclus prin HCA al BNM nr.133 din 17.07.2008]

7.13. Datele pentru întocmirea raportului privind poziţia valutară deschisă se selectează din evidenţa contabilă analitică.

[Pct.7.14 şi 7.15 excluse prin HCA al BNM nr.133 din 17.07.2008]

VIII. RESPONSABILITATEA

8.1. În cazul depăşirii la finele zilei a limitelor stabilite a poziţiei valutare deschise, cu excepția cazului în care depășirea a fost cauzată de recalcularea poziției valutare deschise conform punctului 7.61, banca licenţiată este obligată:
a) în următoarea zi lucrătoare să lichideze depăşirea comisă;
b) să prezinte orice documente la cererea Băncii Naţionale a Moldovei.
[Pct.8.1 completat prin HCA al BNM nr.185 din 09.07.2015]
[Pct.8.1 modificat prin HCA al BNM nr.171 din 11.09.2008]
[Pct.8.1 modificat prin HCA al BNM nr.37 din 19.02.2004]
[Pct.8.1 modificat prin HCA al BNM nr.248 din 22.09.1999]
[Pct.8.1 modificat prin HCA al BNM nr.196 din 16.07.1998]

8.2. Depăşirea la finele zilei a limitelor poziţiei valutare deschise reprezintă o încălcare a prezentului Regulament, indiferent de cauzele acestei depăşiri.
[Pct.8.2 modificat prin HCA al BNM nr.37 din 19.02.2004]

8.21. În cazul în care ca urmare a recalculării poziției valutare deschise conform pct. 7.61 se constată depășirea la finele zilelor respective a limitelor poziţiei valutare deschise, banca licențiată este obligată să prezinte Băncii Naţionale a Moldovei, la cererea acesteia, orice documente care vizează tranzacțiile /operațiunile în cauză.
[Pct.8.21 introdus prin HCA al BNM nr.185 din 09.07.2015]

8.3. În cazul nerespectării prevederilor prezentului Regulament, inclusiv prin depășirea limitelor poziţiei valutare deschise ca urmare a recalculării acesteia în cazul prevăzut la pct. 7.6¹, Banca Naţională a Moldovei poate aplica sancţiunile și măsurile de remediere prevăzute de art.38 al Legii instituţiilor financiare, inclusiv interzicerea băncii licențiate de a include în calcul sumele soldurilor activelor și obligațiunilor valutare din conturile extrabilanțiere pe o perioadă de pînă la 12 luni.
[Pct.8.3 în redacția HCA al BNM nr.185 din 09.07.2015]
[Pct.8.3 modificat prin HCA al BNM nr.171 din 11.09.2008]

8.4. Nerespectarea de către băncile licenţiate a limitelor poziţiei valutare deschise şi a prevederilor prezentului Regulament vor fi luate în consideraţie de către Banca Naţională a Moldovei la luarea deciziilor vis-a-vis de activitatea băncii respective.
[Pct.8.4 modificat prin HCA al BNM nr.171 din 11.09.2008]

 

IX. DISPOZIŢII FINALE

9.1. Prezentul Regulament intra în vigoare începînd cu 1 ianuarie 1998.

9.2. Primul raport privind poziţia valutară deschisă a băncii conform anexelor la Regulamentul în cauza se prezintă la Banca Naţională a Moldovei la situaţia la finele zilei de 31 decembrie 1997.

9.3. Odată cu intrarea in vigoare a prezentului Regulament se abrogă:
9.3.1. Normele 10018-16-1 de calculare si gestiune a poziţiei valutare deschise de către băncile autorizate ale Moldovei aprobate prin hotărîrea Consiliului de Administraţie al BNM din 17.03.95, proces-verbal nr.9;
9.3.2. Suplimentul nr.1 (scrisoarea BNM nr.10009-5/260 din 19.06.95);
9.3.3. Suplimentul nr.2 (scrisoarea BNM nr.10009-5/306 din 24.07.95);
9.3.4. Suplimentul nr.3 (hotărîrea Consiliului de Administraţie al BNM din 26.12.95, proces-verbal nr.40);
9.3.5. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al BNM din  04.07.96, proces-verbal nr.31 cu privire la introducerea modificărilor  temporare în normativii poziţiei valutare deschise;
9.3.6. Modificări nr.4-31/10-01 (hotărîrea Consiliului de Administraţie al BNM din 18.09.96, proces-verbal nr.43);
9.3.7. Modificări nr.5-47/10-01 (hotărîrea Consiliului de Administraţie al BNM din 24.01.97, proces-verbal nr.5);
9.3.8. Scrisoarea BNM nr.10-01509/39 din 07.02.97;
9.3.9. Scrisoarea BNM nr.10-01509/322 din 10.10.97. 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).