• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde

Situatiile financiare individuale condensate pentru 6 luni incheiate la 30 iunie 2019Situatiile financiare individuale condensate pentru 6 luni incheiate la 30 iunie 2019


Acest raport elucidează starea financiară a Băncii Naționale și nu are legătură directă cu obiectivul fundamental de asigurare și menținere a stabilității prețurilor.

Situaţiile financiare condensate ale băncii sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi ale Standardului Internaţional de Contabilitate 34 (IAS 34) „Raportarea financiară interimară”.

Situaţiile financiare condensate nu cuprind toate informaţiile şi dezvăluirile din Situaţiile financiare anuale şi trebuie analizate împreună cu Situaţiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF).

Situaţiile financiare condensate sunt întocmite conform aceloraşi politici contabile, principii şi metode de evaluare a activelor, obligaţiunilor, capitalului şi rezervelor, veniturilor şi cheltuielilor, aplicate la întocmirea celor mai recente Situaţii financiare anuale ale Băncii Naţionale a Moldovei.

Situaţiile financiare condensate sunt prezentate în lei moldoveneşti (MDL), unitatea monetară a Republicii Moldova, valorile fiind rotunjite pănă la mii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).