• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.07.2015

Uniunea Europeană oferă asistență pentru consolidarea capacităților Băncii Naționale a Moldovei

 

La 30 iunie 2015, Banca Națională a Moldovei, împreună cu Banca Națională a României și  De Nederlandsche Bank (banca centrală a Olandei) lansează proiectul Twinning aferent consolidării capacității BNM de reglementare și supraveghere bancară în contextul prevederilor Uniunii Europene. Proiectul se va desfășura timp de doi ani, cu asistența tehnică a 44 de experți de la aceste două bănci - partenere și suportul financiar al Uniunii Europene de 1.2 mil. euro.

Twinning reprezintă un instrument de cooperare  dintre autoritățile din statele membre ale UE și cele ale unei țări beneficiare situate în afara acesteia. Acțiunile inițiate în sensul dat țin de modernizarea instituției susținute prin instruire, reorganizare, precum și de armonizarea cadrului legal cu acquis-ul comunitar.

Obiectivul proiectului lansat astăzi vizează în special îmbunătățirea reglementărilor prudenţiale ale băncilor, orientate spre afirmarea unui sector bancar solid şi competitiv. Astfel, conform angajamentelor asumate de Republica Moldova prin Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, timp de 3 ani de la semnarea acestuia legislaţia Republicii Moldova urmează a fi armonizată cu actele UE şi standardele internaţionale aferente Basel III. Acestea includ: Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului UE din 26 iunie 2013 și Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului şi al Consiliului UE din 26 iunie 2013, care se referă la cerinţele prudenţiale aferente activității băncilor şi a firmelor de investiţii. Exigențele în cauză se raportează în principal la capital, levierul financiar, lichiditate, expunerile mari și dezvăluirea informației. Aplicarea acestora va avea un impact direct asupra sectorului bancar sub aspectul diminuării riscurilor.

Astfel, derularea proiectului Twinning va contribui la realizarea funcției de supraveghere bancară exercitate de BNM într-un context instituțional modern și eficient.