• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Banca Națională a Moldovei reiterează că, de rând cu celelalte bănci centrale, a decis să promoveze o politică monetară menită să asigure stabilitatea financiară.

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a emis, pe data de 17 martie 2020, o hotărâre prin care permite băncilor licențiate gestiunea flexibilă a obligațiilor de plată a  persoanelor fizice aflate în dificultate de plată pentru creditele contractate, în condițiile stării de urgență.

Banca Națională monitorizează în permanență evoluția pieței valutare interne și intervine în caz de necesitate pentru a nu permite o volatilitate excesivă a cursului de schimb și o evoluție speculativă a acestuia. 

Banca Națională a Moldovei a perfecționat cadrul legal privind monitorizarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncilor. Scopul principal este diminuarea riscurilor la care ar putea fi expuse băncile ca urmare a angajării în asemenea tranzacții.

La ședința specială din 26 septembrie 2016, Guvernul Republicii Moldova a aprobat prin asumare de răspundere trei legi elaborate de Banca Națională.

5.08.2016

Banca Națională a luat act de acțiunile demarate de organele de anchetă în ceea ce privește doi angajați cu funcții de conducere din cadrul instituției. BNM se abține de la orice comentarii publice referitoare la cauza penală, însă va colabora cu organele de anchetă pentru ca investigația să fie obiectivă.

La data de 10 iunie 2016 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.157-162 a fost publicată Legea nr.94 din 13 mai 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

În perioada 28-29 aprilie a.c., guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Sergiu Cioclea, și consilierul său, Marin Molosag, au efectuat o vizită de lucru la Banca Națională a României. Scopul acestei vizite a fost asigurarea continuității și dezvoltarea relațiilor de colaborare între BNM și BNR.