• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.05.2017

Identificarea și monitorizarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncilor

 

Banca Națională a Moldovei a perfecționat cadrul legal privind monitorizarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncilor. Scopul principal este diminuarea riscurilor la care ar putea fi expuse băncile ca urmare a angajării în asemenea tranzacții.

Astfel, conform noilor prevederi ale Legii instituțiilor financiare și Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele  sale afiliate, BNM va efectua o analiză mai detaliată a operațiunilor sus-menționate, raportate de bănci și a celor neraportate, pentru identificarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate, cum ar fi de creditarea, acceptarea  depozitelor și altele. Aceste aspecte sunt incluse și în angajamentele asumate de Banca Națională a Moldovei față de Fondul Monetar Internațional, ca urmare a misiunilor din august 2016 și februarie 2017.

În vederea facilitării procesului de identificare și evaluare a tranzacțiilor cu persoanele  afiliate sau posibil afiliate băncii, BNM a elaborat o procedură internă. De asemenea, BNM va îmbunătăți sistemele IT care vor permite identificarea, monitorizarea și analiza la timp a acestor tranzacții. Aceste modificări fac parte din procesul de implementare a supravegherii bazate pe riscuri.

Nerespectarea prevederilor Legii instituției financiare și ale Regulamentului BNM privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate poate atrage sancțiunile prevăzute de art.38 din Legea instituțiilor financiare. Acestea se referă la tranzacțiile de credit, dacă sunt depășite limitele prevăzute în Regulament, cu diminuarea, după caz, conform Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale, a capitalului reglementat cu sumele ce depășesc limitele stabilite. În cazul constatării încălcărilor aferente altor tipuri de tranzacții, cu excepția celor supuse riscului de credit, vor fi aplicate sancțiuni conform prevederilor legislației în vigoare.

Băncile trebuie sa depună eforturi consolidate pentru dezvoltarea procedurilor și politicilor interne și fortificarea sistemului de control intern. Scopul este identificarea în timp util a persoanelor afiliate, precum și asigurarea respectării limitelor maxime prevăzute în Regulamentul privind tranzacțiile băncii  cu persoanele sale  afiliate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).