Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Rata anuală a inflației va continua să scadă ușor în primul trimestru de prognoză, după care va spori până la începutul anului viitor, ulterior va înregistra o diminuare nesemnificativă până la sfârșitul orizontului de prognoză, cu excepția trimestrului IV 2025, când va spori neînsemnat.

Conform datelor preliminare, în trimestrul IV 2023, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 522,87 mil. USD, contul de capital a consemnat intrări nete de 17,62 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de mijloace financiare în valoare de 461,04 mil. USD. La 31.12.2023, poziţia investiţională internaţională a constituit -6 566,59 mil. USD, iar datoria externă brută a totalizat 10 465,65 mil. USD.

Prognoza actuală a inflației, față de cea din raportul asupra inflației anterior, a fost revizuită nesemnificativ în sens descendent în trimestrul I 2024 și ascendent pentru restul perioadei comparabile.

Valoarea financiară netă (VFN) a economiei naționale la 30.09.2023 a constituit -109 798,5 mil. lei, fiind în creștere comparativ cu valoarea de -110 725,3 mil. lei înregistrată la 31.12.2022. 

Conform datelor preliminare, în trimestrul III 2023, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 599,24 mil. USD, contul de capital a consemnat intrări nete de 24,80 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de mijloace financiare în valoare de 633,63 mil. USD. La 30.09.2023, poziţia investiţională internaţională a constituit -6 452,75 mil. USD, iar datoria externă brută a totalizat 9 763,88 mil. USD.

În anul 2022, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 2 482,26 mil. USD, contul de capital a înregistrat un excedent de 20,18 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 2 437,66 mil. USD. Poziția investițională internațională a constituit -6 184,84 mil. USD, iar datoria externă brută a totalizat 9 593,32 mil. USD.

Conduita restrictivă a politicii monetare configurată oportun și în timp util pe parcursul anului 2022 a condiționat înregistrarea unei tendințe descendente a ratei anuale a inflației începând cu finele anului precedent, continuând și în primele nouă luni ale anului curent.

Valoarea financiară netă a economiei naționale a înregistrat un trend descendent, diminuându-se de la -110 725,3 mil. lei la finele anului 2022 până la -114 087,7 mil. lei la 31.03.2023, iar ulterior valoarea acestui indicator a crescut până la nivelul de -113 052,0 mil. lei la 30.06.2023. 

Conform datelor preliminare, în trimestrul II 2023, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 409,69 mil. USD, contul de capital a consemnat intrări nete de 11,65 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de mijloace financiare în valoare de 413,92 mil. USD. La 30.06.2023, poziţia investiţională internaţională a constituit -6 613,27 mil. USD, iar datoria externă brută a totalizat 10 242,00 mil. USD.

Raportul privind evoluția infrastructurilor pieței financiare din Republica Moldova pentru anul 2022 reprezintă o compilare a informației privind activitățile de licențiere, reglementare, monitorizare și supraveghere a prestatorilor de servicii de plată și a emitenților de monedă electronică și reflectă rezultatele monitorizării infrastructurii pieței financiare și a instrumentelor de plată în Republica Moldova în anul 2022.

Prognoza actuală a inflației, față de cea din raportul asupra inflației anterior, a fost revizuită nesemnificativ în sens descendent pe parcursul perioadei comparabile 

Valoarea financiară netă a economiei naționale și-a continuat trendul descendent, diminuându-se de la -84 145,1 mil. lei la finele anului 2021 până la -109 569,8 mil. lei la finele anului 2022, iar ulterior până la nivelul de -112 278,6 mil. lei la 31.03.2023.

Conform datelor preliminare, în trimestrul I 2023, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 545,41 mil. USD, contul de capital a consemnat intrări nete de 16,74 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de mijloace financiare în valoare de 456,04 mil. USD. La 31.03.2023, poziţia investiţională internaţională a constituit -6 437,84 mil. USD, iar datoria externă brută a totalizat 9 846,19 mil. USD.

Anul 2022 a fost caracterizat de multiple provocări economice și financiare. Reformele întreprinse în sectorul bancar și-au demonstrat încă o dată eficiența, iar băncile au rămas bine capitalizate și profitabile, gestionând adecvat riscurile care s-au accentuat.

Anul 2022 a fost marcat și umbrit de războiul din Ucraina, iar pe plan economic – de consecințele acestuia, care, suprapuse cu multiple șocuri externe și interne, au făcut ca acest an să fie unul extrem de dificil din punct de vedere economic și monetar. 

Tendința descendentă a ratei anuale a inflației de la finele anului precedent a continuat în primele luni ale anului curent.

Conform datelor preliminare, în anul 2022, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 2 275,20 mil. USD, contul de capital a consemnat intrări nete de 20,17 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 2 357,17 mil. USD. La 31.12.2022, poziţia investiţională internaţională a constituit -6 041,22 mil. USD, iar datoria externă brută a totalizat 9 457,80 mil. USD.

Valoarea financiară netă a economiei naționale s-a diminuat de la -84 145,1 mil. lei în trimestrul IV 2021 până la -99 915,9 mil. lei în trimestrul III 2022, economia națională fiind în continuare net debitoare.

Rata anuală a inflației va avea în continuare o tendință descendentă rapidă pe parcursul anului curent și relativ stabilă ulterior, până la sfârșitul perioadei de prognoză, trimestrul IV 2024.

În anul 2021, soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 1 699,35 mil. USD, contul de capital a înregistrat un sold negativ de 51,02 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 1 715,57 mil. USD. Poziţia investiţională internaţională a constituit -5 218,42 mil. USD, iar datoria externă brută a totalizat 8 765,61 mil. USD.

Vezi mai mult