• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.02.2015

Anuarul statistic "Conturile internaționale ale Republicii Moldova" 2013În anul 2013 înviorarea relaţiilor internaţionale ale Republicii Moldova a fost determinată în special de creşterea economiei naţionale (PIB real s-a majorat cu 8.9 la sută) şi de climatul pozitiv economic stabilit în principalele ţări-partenere.

Deficitul contului curent al balanţei de plăţi raportat la PIB în anul 2013 a constituit 5.0 la sută, faţă de 7.4 la în 2012. S-a micşorat şi ponderea deficitului comerțului cu bunuri şi servicii în PIB cu 2.8 p.p., constituind 37.2 la sută faţă de 40.0 la sută din anul precedent. Un şir de indicatori macroeconomici arată ameliorarea situaţiei în comerţul exterior cu bunuri şi servicii pe parcursul anului 2013 în comparaţie cu anul precedent (tabelul 1). A crescut propensiunea medie a economiei autohtone spre export – cu 0.4 p.p., cea spre import rămânând înaltă, însă a demonstrat o tendinţă spre scădere – cu 2.4 p.p. Indicele de pătrundere a importului s-a diminuat în anul de raportare cu 0.6 p.p. Acoperirea importurilor de bunuri şi servicii cu exporturi s-a îmbunătăţit, acest indice a constituit 53.8 la sută, în creştere cu 2.0 p.p. faţă de anul precedent şi reprezintă cel mai înalt nivel din ultimii 8 ani.

Intrările de mijloace sub formă de compensare pentru muncă şi de transferuri personale din străinătate primite de către rezidenţi au fost în creştere, pe parcursul a 5 ani acest volum s-a majorat de 1.7 ori, iar faţă de anul precedent – cu 10.7 la sută. Raportată la PIB suma compensării pentru muncă şi a transferurilor personale primite în anul 2013 a constituit 24.9 la sută.

Fluxurile financiare şi cele de capital s-au soldat cu intrări nete în economia naţională în sumă de 330.32 mil. USD, în descreştere faţă de anul precedent cu 27.1 la sută. Ieşirile nete ale investiţiilor directe peste hotare preponderent sub formă de participare a investitorilor autohtoni în capitalul social al companiilor străine s-au majorat cu 9.10 mil. USD, până la 28.88 mil. USD. Intrările nete de investiţii directe străine în economia naţională au constituit 236.30 mil. USD, în creştere cu 21.1 la sută, din care investiţiile în capital social de 160.32 mil. USD au crescut cu 10.9 la sută. Valoarea intrărilor nete de investiţii directe, inclusiv în economia naţională, precum şi a celor peste hotare, raportată la PIB – intensitatea de investiţii directe – a constituit 3.3 la sută în 2013, faţă de 2.9 la sută din anul precedent.

Activele oficiale de rezervă au crescut pe parcursul ultimilor 5 ani cu ritmuri sporite, stocul lor majorându-se la sfârşitul anului 2013 cu 90.5 la sută faţă de 31.12.2009. În anul 2013, în urma tranzacţiilor efective, activele oficiale de rezervă s-au majorat cu 282.05 mil. USD (evaluare la cursul zilnic). Fluctuaţia ratei de schimb a valutelor originale faţă de USD a influenţat majorarea stocului activelor de rezervă cu 31.78 mil. USD, iar din cauza schimbărilor de preţ la aurul monetar, precum şi la hârtiile de valoare stocul activelor de rezervă s-a micşorat cu 8.20 mil. USD, constituind la finele perioadei de raportare 2,820.63 mil. USD, ceea ce acoperă 5.3 luni de import de bunuri şi servicii. Raportul dintre stocul activelor oficiale de rezervă şi datoria externă pe termen scurt a constituit 121.2 la sută.

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova la 31.12.2013 a rămas net debitoare şi a constituit 5,326.64 mil. USD, majorându-se în comparaţie cu anul precedent cu 5.1 la sută: activele externe însumând 4,054.31 mil. USD, în creştere de la începutul anului cu 13.6 la sută, iar obligaţiunile – 9,380.95 mil. USD, în creştere cu 8.6 la sută. Stocul obligaţiunilor faţă de nerezidenţi depăşeşte stocul creanţelor externe de 2.3 ori, ceea ce denotă o uşoară îmbunătăţire a situaţiei comparativ cu finele anului 2012, când stocul angajamentelor externe acoperea stocul creanţelor de 2.4 ori. Stocul angajamentelor faţă de investitorii străini direcţi la 31.12.2013 a reprezentat 3,614.53 mil. USD, sau 38.5 la sută din totalul obligaţiunilor, raportat la PIB acesta a constituit 45.4 la sută. Investițiile directe străine pe cap de locuitor la finele anului 2013 au însumat 1,016 dolari SUA.

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 31 decembrie 2013 a înregistrat 6,673.37 mil. USD, în creştere faţă de sfârşitul anului precedent cu 10.9 la sută.  Raportul dintre datoria externă brută şi PIB a alcătuit 83.8 la sută, cu 1.2 p.p. mai mult decât în anul 2012. Datoria publică şi public garantată reprezintă 26.6 la sută din totalul datoriei, însumând 1,774.92 mil. USD, majorându-se pe parcursul anului cu 0.7 la sută. Datoria privată negarantată s-a cifrat la 4,898.45 mil. USD, în creştere cu 15.1 la sută, din care cea pe termen scurt, mai vulnerabilă la riscuri externe, reprezintă 47.5 la sută.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).