• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.12.2022

Anuarul statistic "Conturile internaționale ale Republicii Moldova" 2021          Anuarul statistic "Conturile internaționale ale Republicii Moldova" 2021

Tabele_diagrame_anuar_2021

Anexe


Conform datelor finale, în anul 2021, deficitul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova s-a majorat substanțial comparativ cu cel înregistrat în anul 2020, atât ca valoare absolută, cât și relativ la PIB. Deficitul a constituit 1 699,35 mil. USD, în creștere cu 91,6 la sută. Raportat la PIB, contul curent a constituit - 12,4 la sută (-4,7 p.p. față de anul 2020). Această dinamică a fost determinată de sporirea considerabilă a deficitului comerțului exterior cu bunuri și de scăderea excedentului veniturilor primare, în timp ce balanțele veniturilor secundare și a serviciilor s-au îmbunătățit.

Contul de capital a consemnat un deficit de 51,02 mil. USD, care s-a micșorat cu 22,3 la sută față de anul 2020, ceea ce a constituit -0,4 la sută relativ la PIB

Contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 1 715,57 mil. USD, ca urmare a majorării nete a pasivelor cu 1 322,74 mil. USD generate de tranzacțiile efective, precum și a scăderii nete a activelor financiare externe ale rezidenților cu 392,83 mil. USD.

Poziția investițională internațională a Republicii Moldova, la 31.12.2021, a constituit -5 218,42 mil. USD (sau 38,1 la sută relativ la PIB), soldul debitor aprofundându-se față de sfârșitul anului 2020 cu 4,1 la sută.

Datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut pe parcursul anului 2021 cu 7,8 la sută și a totalizat 8 765,61 mil. USD, ceea ce constituie 64,1 la sută raportat la PIB (-6,4 p.p. față de 31.12.2020).

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).