• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.12.2015

Anuarul statistic "Conturile internaționale ale Republicii Moldova" 2014Anuarul statistic "Conturile internaționale ale Republicii Moldova" 2014

 

Sumar

Pe parcursul anului 2014, economia Republicii Moldovei a înregistrat o creștere mai lentă comparativ cu anul precedent, indicele volumului fizic al PIB constituind 104.6 la sută faţă de 109.4 la sută în 2013. La sfârşitul anului, comparativ cu începutul lui, deprecierea leului moldovenesc faţă de dolarul SUA, precum şi față de euro, în termeni nominali a constituit respectiv 19.6 şi 5.7 la sută.

Instabilitatea legată de criza regională, în particular situația economică a principalilor parteneri comerciali din CSI, a avut un impact negativ asupra sectorului extern, acesta fiind mai evident în a doua jumătate a anului 2014. În același timp, relaţiile cu ţările UE s-au extins în anul de raportare, ceea ce s-a manifestat prin majorarea şi diversificarea fluxurilor comerciale de bunuri şi servicii, precum şi a fluxurilor de investiţii directe. Conform datelor balanței de plăți privind comerţul extern, exportul Republicii Moldova în ţările UE a crescut cu 17.7 la sută faţă de anul precedent (în special în România, Germania, Italia). De asemenea, a fost înregistrată o creştere a investiţiilor directe străine în capitalul social al altor sectoare provenite din ţările europene, în special din Austria, Italia, Cipru, Olanda.

Ca rezultat al tranzacțiilor curente și de capital cu străinătatea efectuate de agenţii economici rezidenți ai Republicii Moldova pe parcursul anului 2014, necesarul net de finanţare (suma soldurilor contului curent şi contului de capital) înregistrat în balanța de plăți a constituit 469.81 mil. USD (sau 5.9 la sută în raport cu PIB). Deficitul comerţului cu bunuri şi servicii a alcătuit 2,931.83 mil. USD, ceea ce reprezintă 36.8 la sută din PIB, situaţia agravându-se în a doua jumătate a anului. Propensiunea medie spre exportul de bunuri şi servicii în anul 2014 a constituit 36.8 la sută, în trimestrul III înregistrându-se minimul de 29.5 la sută, iar cea spre import – 73.7 la sută anual. Remunerarea salariaților rezidenți din munca prestată patronilor nerezidenți și transferurile personale primite din străinătate pe parcursul anului au fost estimate la 2,083.61 mil. USD (raportate la PIB – 26.2 la sută), în scădere în special spre sfârşitul anului, înregistrând o micșorare cu 4.9 la sută comparativ cu anul 2013. Majorarea angajamentelor faţă de investitori direcţi străini în urma tranzacţiilor efective, a constituit 349.93 mil. USD, iar majorarea activelor străine cu caracter de investiţii directe a fost de 35.49 mil. USD. Indicele anual de intensitate a investiţiilor directe s-a cifrat la 4.8 la sută. Pe parcursul anului 2014 rezidenții au atras împrumuturi externe în valoare netă de 22.50 mil. USD, în special în sectorul administraţiei publice (102.8 mil USD creștere netă), precum şi în alte sectoare (70.20 mil. USD, din care în trimestrul IV valorificările nete de împrumuturi pe termen lung au constituit 113.43 mil. USD). Micşorarea activelor oficiale de rezervă în urma tranzacţiilor efective, determinată preponderent de vânzările de valută pe piaţa internă în scopul susţinerii leului moldovenesc, a înregistrat pe parcursul anului 538.45 mil. USD, din care în trimestrul IV – 446.23 mil. USD.

Necesitatea de a finanța din surse externe deficitul de cont curent (ce se remarcă prin valoarea contului financiar de -563.66 mil. USD) conduce inclusiv și la acumularea datoriei externe, care la sfârșitul anului 2014 a constituit 6,570.25 mil. USD sau 82.5 la sută în raport cu PIB. Datoria externă publică și public garantată a reprezentat 26.3 la sută din totalul datoriei, însumând 1,731.05 mil. USD, și s-a încadrat în normele convenționale. Însă datoria externă privată negarantată a depășit de 2.8 ori volumul datoriei externe publice, creând motive de îngrijorare. În datoria externă sub formă de împrumuturi și alocări de DST au predominat împrumuturile contractate de la creditorii nerezidenți privați, iar ponderea împrumuturilor provenite de la organizaţii internaţionale sau guverne străine a fost de 43.7 la sută (conform situației de la sfârșitul anului 2014). Datoria externă pe termen scurt a alcătuit 37.1 la sută din totalul datoriei externe brute.

Situația alarmantă a datoriei externe este atenuată de faptul că în structura pasivelor financiare externe (reflectate în poziția investițională internațională) predomină cele pe termen lung cu o pondere de 63.7 la sută. Stocul de investiții străine directe la sfârșitul anului 2014 a constituit 38.8 la sută din totalul pasivelor financiare externe.

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova la sfârşitul anului 2014 a rămas net debitoare şi a constituit 5,598.52 mil. USD, deteriorându-se de la sfârşitul anului 2013 cu 4.7 la sută: activele externe însumând 3,711.60 mil. USD, în scădere de la începutul anului cu 8.0 la sută, iar angajamentele față de nerezidenți – 9,310.12 mil. USD, în descreştere cu 0.8 la sută, ceea ce a cauzat înrăutăţirea cu 3.2 puncte procentuale a raportului dintre stocul activelor şi pasivelor externe de la 43.0 la sută la sfârşitul anului 2013 până la 39.9 la sută la 31.12.2014.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).