Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.02.2020

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

 

În temeiul art.20 alin.(1) lit.a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea elaborării proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548/1995 și Legii instituțiilor financiare nr.550/1995.

Modificarea și completarea Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548/1995 este condiționată de necesitatea reglementării particularităților de detașare a angajaților BNM pentru exercitarea funcțiilor de administrator temporar/administrator special, în cadrul intervenției timpurie/aplicării acțiunii de rezoluție, și a atribuțiilor de lichidator la banca în proces de lichidare, precum și de reglementarea particularităților ce țin de remunerarea lichidatorului.

Modificarea și completarea Legii instituțiilor financiare nr.550/1995 este dictată de necesitarea reglementării și transparentizării procesului de lichidare a băncilor prin stabilirea procedurilor de valorificare a activelor aflate în proprietatea și posesia acestora.

Scopul modificărilor preconizate constă în crearea cadrului legal care va permite Băncii Naționale detașarea funcționarilor săi la băncile aflate în intervenție timpurie/rezoluție și în proces de lichidare, precum și va conduce la uniformizarea procedurii de valorificare a activelor băncilor în lichidare.

Pentru eficientizarea procesului de elaborare a proiectului de lege sus-menționat, solicităm prezentarea, până la data de 27 februarie 2020, a opiniilor, propunerilor și recomandărilor pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau pe adresa electronică: Natalia.Poia@bnm.md.