• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
07.10.2020

Comunicat de presă

 

Banca Națională a Moldovei (BNM) își exprimă cu fermitate poziția că este inadmisibil ca politicienii să recurgă la tentative de a implica banca centrală în scopuri electorale.

Orice acțiune a BNM se bazează pe legislație, asigurând supravegherea prudențială a băncilor în scopul protejării intereselor deponenților și al menținerii stabilității și viabilității sistemului bancar din Republica Moldova.

Conform legii, băncile „trebuie să își organizeze întreaga activitate în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente și sănătoase” (art.36 alin.(4) al Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor). La deschiderea conturilor, băncile sunt obligate să aplice măsuri de precauție privind clienții conform cerințelor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Dacă nu este posibilă conformarea la măsurile de precauție, băncile sunt obligate, în temeiul legii, să nu efectueze nicio activitate sau tranzacție, să nu stabilească nicio relație de afaceri ori să termine o relație de afaceri existentă (art.5 alin.(3) din Legea nr.308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului).

Totodată, Legea privind activitatea băncilor (art. 36 alin. (3)) stabilește că băncile dispun de independență juridică, operațională, financiară și administrativă față de orice persoană, inclusiv față de BNM, Guvern și de alte autorități ale administrației publice și nicio persoană nu poate îngrădi independența băncilor, nu poate influența organele de conducere în exercitarea funcțiilor, nu poate interveni în activitatea vreunei bănci, cu excepția executării unor obligații sau împuterniciri specifice prevăzute de legislație.

Cadrul normativ în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, în special Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului stabilește, între altele, obligația băncilor de a aplica anumite măsuri de precauție și precauție sporită în relațiile cu clienții lor și să asigure efectuarea unei analize abordate pe risc a acestor relații. Deciziile privind inițierea, continuarea sau terminarea relației de afaceri cu fiecare client în parte se iau de către bancă de sine stătător, în funcție de riscul asociat clientului și tranzacțiilor acestuia.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).