• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
16.12.2016

Hotărârea nr. 330 din 1 decembrie 2016 cu privire la aprobarea şi abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÂREA
nr. 330  din 1 decembrie 2016

Cu privire la aprobarea şi abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

 

ÎNREGISTRAT:
Ministrul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1155 din 06 decembrie 2016
Ministru _________ Vladimir CEBOTARI
 

În temeiul art.5 lit.d), art.11 alin. (1), art.27 alin.(1) lit.c) şi art.44 lit.a)  din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare,  art.28 alin. (2) lit. d), alin.(7), (8) şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei 

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul persoanelor juridice, conform anexei nr.1.
2. Se abrogă unele acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, conform anexei nr.2.
3. Cererile și documentele privind solicitările de permisiuni în contextul art.28 alin.(7) din Legea instituțiilor financiare prezentate la Banca Națională a Moldovei și nesoluționate la data intrării  în vigoare a prezentei hotărîri se examinează şi se soluţionează în condițiile prezentei hotărîri.

 

Preşedintele
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA