• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.11.2018

Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 30.09.2018

 

Lichidatorii celor 3 bănci în proces de lichidare întreprind în continuare măsuri în vederea valorificării activelor. Astfel, din data retragerii licențelor (16.10.2015) Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. și până la 30.09.2018 băncile în cauză au încasat mijloace bănești în sumă totală de 1,219,379.3 mii lei.

 

Tabelul 1.
Încasări înregistrate în perioada 16.10.2015 – 30.09.2018 de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.

(mii Lei)

Denumirea
 băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total
pe parcursul trimestrului III

Total
din data retragerii licențelor

pe parcursul trimestrului III

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului  III

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului III

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

Încasări de la rambursarea creditelor

5,350.5

211,788.7

34,434.5

398,898.4

181.2

113,061.0

39,966.2

723,748.0

Încasări de la achitarea dobânzilor la credite

732.2

32,246.7

1,204.1

47,523.8

0.0

0.0

1,936.3

79,770.5

Încasări de la achitarea penalităților și a comisioanelor la credite

26.1

565.2

7.9

638.9

0.0

0.0

33.9

1,204.1

Încasări de la comercializarea gajului luat în posesie

3,513.2

89,952.9

1,208.0

11,850.4

0.0

4,078.8

4,721.2

105,882.2

Total rambursarea creditelor și comercializarea gajului

9,622.0

334,553.5

36,854.5

458,911.5

181.2

117,139.8

46,657.7

910,604.8

Încasări din vânzarea mijloacelor fixe

961.8

150,004.3

4,032.8

50,002.1

124.5

12,863.2

5,119.2

212,869.6

Încasări din vânzarea altor active

104.6

2,077.0

53.0

4,740.2

98.0

1,369.8

255.6

8,187.0

Total vânzarea activelor aflate în proprietate

1,066.5

152,081.3

4,085.8

54,742.3

222.6

14,233.0

5,374.8

221,056.6

Alte încasări

5,988.8

66,854.2

287.5

11,287.8

253.5

9,576.0

6,529.7

87,717.9

TOTAL încasări

16,677.2

553,489.0

41,227.8

524,941.5

657.3

140,948.8

58,562.4

1,219,379.3

 

Figura 1.
Diagrama încasărilor înregistrate de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. pe parcursul anului 2017-2018

 

ÎÎn perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, Banca Națională a Moldovei a acordat Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. credite de urgență asigurate cu garanții de stat, în sumă totală de 14,121,758.0 mii lei, după cum urmează:

 • Banca de Economii S.A. - 9,273,217.0 mii lei;
 • BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – 2,700,000.0 mii lei;
 • B.C. „UNIBANK” S.A. – 2,148,541.0 mii lei.

Atât mijloacele disponibile în conturile Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la data retragerii licențelor, cât și mijloacele încasate ulterior de lichidatori sunt utilizate pentru cheltuielile aferente procesului de lichidare, precum și pentru onorarea creanțelor aferente creditului de urgență.

Din data retragerii licențelor și până la 30.09.2018 inclusiv, lichidatorii băncilor au achitat Băncii Naționale (până la 03.10.2016 inclusiv) și Ministerului Finanțelor (începând cu data de 04.10.2016) o parte din datoriile aferente creditelor de urgență acordate băncilor până la numirea lichidatorilor, care conform ordinii onorării creanțelor sunt în prima clasă de creanțe pentru achitare.

 

Tabelul 2.
Onorarea creanțelor Băncii Naționale a Moldovei și Ministerului Finanțelor* față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 30.09.2018

(mii lei)

Denumirea

Suma
creditelor utilizate

Rambursări cumulative către BNM de la data retragerii licenței până la 03.10.2016 inclusiv **

 

Suma creditelor neachitate către BNM și convertite în VMS

Rambursări cumulative către Ministerul Finanțelor de la 04.10.2016 până la 30.09.2018 inclusiv

Total rambursări cumulativ

Soldul creditelor rămase

 

Inclusiv pe parcursul trimestrului III 2018

Banca de Economii S.A.

9,273,217

190,217

9,083,000

226,000

15,600

416,217

8,857,000

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

2,700,000

308,000

2,392,000

233,000

39,000

541,000

2,159,000

B.C. „UNIBANK” S.A.

2,148,541

282,341

1,866,200

22,900

0

305,241

1,843,300

TOTAL

14,121,758

780,558

13,341,200

481,900

54,600

1,262,458

12,859,300

* În conformitate cu Legea nr.235 din 3.10.2016, Ministerul Finanțelor a subrogat Banca Națională a Moldovei în raporturile legate de creanța față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.
** Nu includ dobânzile achitate pentru creditele de urgență contractate.

 

Lichidatorii celor trei bănci întreprind în continuare măsuri legale aferente recuperării creditelor. Astfel, lichidatorii colaborează cu organele de anchetă și organele judiciare și continuă lucrul cu debitorii, scopul final fiind rambursarea creditelor contractate de la aceste bănci  și achitarea creditelor de urgență acordate de BNM.

Tabelul 3.
IInformația cu privire la acțiunile examinate în instanțele de judecată, dosare penale intentate, debitorii aflați în procedură de insolvabilitate și titlurile executorii ale băncilor în proces de lichidare la situația din 30.09.2018

(mii lei)

Denumirea băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total

Acțiuni în instanțele de judecată (banca are calitatea de reclamant)

numărul

34

63

42

139

valoarea

548,172.6

1,036,335.2

3,113,976.0

4,698,483.8

Debitori aflați în proces de insolvabilitate (suma validată care urmează a fi restituită)

numărul

93

105

15

213

valoarea

2,837,370.5

1,316,148.9

53,527.8

4,207,047.2

Dosare penale aflate în gestiunea organelor de urmărire penală

numărul

17

20

7

44

valoarea

16,428,083.2

14,745,980.7

3,057,018.0

34,231,081.9

Titlurile executorii aflate la executare

numărul

161

254

62

477

valoarea

1,641,079.4

6,410,042.3

47,958.7

8,099,080.4

Titlurile executorii executate parțial sau total (pe parcursul trimestrului III 2018)

numărul

15

68

23

106

valoarea

151.5

779.5

225.8

1,156.8

Titlurile executorii restituite băncii fără executare (pe parcursul trimestrului III 2018)

numărul

6

8

3

17

valoarea

117,241.5

11,027,802.0

5.7

11,145,049.2

 

Adițional, pe parcursul trimestrului III 2018, de către lichidatorii Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., în scopul comercializării activelor aflate în proprietatea  băncii și a bunurilor preluate în posesie, au fost desfășurate mai multe licitații, după cum urmează:

Tabelul 4.
Licitațiile de vânzare a activelor de către Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. desfășurate pe parcursul trimestrului III  2018

Denumirea băncii

Numărul licitațiilor desfășurate

Numărul activelor adjudecate

Valoarea activelor adjudecate (mii lei)

Banca de Economii S.A.

11

14

4,608.9

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

8

5

3,192.2

B.C. „UNIBANK” S.A.

30

2

1,233.6

Total

49

21

9,034.6

 

În conformitate cu prevederile art.386 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995, în scopul asigurării transparenței în derularea procesului de lichidare a băncilor, Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., publică lunar pe site-urile lor oficiale informații detaliate ce țin de:

 • licitațiile desfășurate, bunurile mobile/imobile expuse la licitații, precum și cele comercializate;
 • recuperarea de către bănci a mijloacelor bănești de la data retragerii licențelor;
 • achitarea datoriilor aferente creditelor de urgență.

Informația respectivă poate fi vizualizată accesând paginile web ale băncilor, după cum urmează:

 1. Banca de Economii S.A. – http://bem.md  (compartimentul „Info privind procesul de lichidare” );
 2. BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – http://www.bancasociala.md/news  (compartimentul „Știri”, sub-compartimentul „Informație privind comercializarea/recuperarea activelor, încasările înregistrate și onorarea creanțelor față de BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare”);
 3. B.C. „UNIBANK” S.A. – http://www.unibank.md/  (compartimentul „Info privind lichidarea băncii”). 

 

 

Anexe: