• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
24.05.2022

Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 31.03.2022

 

Lichidatorii celor trei bănci în proces de lichidare întreprind în continuare măsuri în vederea valorificării activelor. Astfel, din data retragerii licențelor (16.10.2015) Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. și până la 31.03.2022  băncile în cauză au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2 769 329,3 mii lei.


Tabelul 1.
Încasări înregistrate în perioada 16.10.2015 – 31.03.2022 de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., mii lei

Denumirea
 băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total
 pe parcursul trimestrului I 2022

Total
din data retragerii licențelor

pe parcursul trimestrului I 2022

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului I 2022

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului I 2022

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

Încasări din rambursarea creditelor

1 874,9

245 096,6

0,0

509 208,8

112,4

116 562,7

1 987,3

870 868,1

Încasări din achitarea dobânzilor la credite

191,1

37 679,0

0,0

61 274,0

0,0

0,0

191,1

98 952,9

Încasări din achitarea penalităților și a comisioanelor la credite

0,0

600,0

0,0

1 239,2

0,0

0,0

0,0

1 839,3

Încasări din comercializarea gajului luat în posesie

36,0

110 811,0

860,0

54 059,3

62,4

15 102,0

958,4

179 972,3

Total rambursarea creditelor și comercializarea gajului

2 102,0

394 186,6

860,0

625 781,3

174,8

131 664,6

3 136,8

1 151 632,6

Încasări din vânzarea mijloacelor fixe

44,8

225 303,5

2,4

113 611,0

0,0

39 220,1

47,2

378 134,6

Încasări din vânzarea altor active

23,5

3 177,8

2,2

7 505,2

0,0

2 363,7

25,7

13 046,7

Total vânzarea activelor aflate în proprietate

68,3

228 481,3

4,6

121 116,2

0,0

41 583,8

72,9

391 181,3

Încasări din vânzarea datoriilor debitoare

0,0

72,7

0,0

77,9

0,0

20,5

0,0

171,1

Alte încasări

7 565,7

1 104 932,9

12 820,9

101 848,5

36,2

19 562,9

20 422,8

1 226 344,3

TOTAL încasări

9 736,0

1 727 673,5

13 685,5

848 824,0

211,0

192 831,8

23 632,5

2 769 329,3

 

Figura 1.
Diagrama încasărilor înregistrate de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. pe parcursul perioadei 01.01.2021-31.03.2022, inclusiv

 

În perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, Banca Națională a Moldovei a acordat Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. credite de urgență asigurate cu garanții de stat, în sumă totală de 14 121 758,0 mii lei, după cum urmează:

 • Banca de Economii S.A. – 9 273 217,0 mii lei;
 • BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – 2 700 000,0 mii lei;
 • B.C. „UNIBANK” S.A. – 2 148 541,0 mii lei.

Atât mijloacele disponibile în conturile Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la data retragerii licențelor, cât și mijloacele încasate ulterior de lichidatori sunt utilizate pentru cheltuielile aferente procesului de lichidare, precum și pentru onorarea creanțelor aferente creditului de urgență.

Din data retragerii licențelor și până la 31.03.2022 inclusiv, lichidatorii băncilor au achitat Băncii Naționale (până la 03.10.2016, inclusiv) și Ministerului Finanțelor (începând cu data de 04.10.2016) o parte din datoriile aferente creditelor de urgență acordate băncilor până la numirea lichidatorilor, care conform ordinii onorării creanțelor sunt în prima clasă de creanțe pentru achitare.


Tabelul 2.
Onorarea creanțelor Băncii Naționale a Moldovei și Ministerului Finanțelor* față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 31.03.2022, mii lei

Denumirea

Suma
creditelor utilizate

Rambursări cumulative către BNM de la data retragerii licenței până la 03.10.2016 inclusiv **

 

Suma creditelor neachitate către BNM și convertite în VMS

Rambursări cumulative către Ministerul Finanțelor de la 04.10.2016 până la 31.03.2022, inclusiv

Total rambursări cumulativ

Soldul creditelor rămase

 

Inclusiv pe parcursul trimestrului
I 2022

Banca de Economii S.A.

9 273 217,0

190 217,0

9 083 000,0

1 332 000,0

6 000,0

1 522 000,0

7 751 000,0

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

2 700 000,0

308 000,0

2 392 000,0

519 000,0

12 000,0

827 000,0

1 873 000,0

B.C. „UNIBANK” S.A.

2 148 541,0

282 341,0

1 866 200,0

54 900,0

2 500,0

337 241,0

1 811 300,0

TOTAL

14 121 758,0

780 558,0

13 341 200,0

1 905 900,0

20 500,0

2 686 458,0

11 435 300,0

* În conformitate cu Legea nr.235 din 3.10.2016, Ministerul Finanțelor a subrogat Banca Națională a Moldovei în raporturile legate de creanța față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.
** Nu includ dobânzile achitate pentru creditele de urgență contractate.


Lichidatorii celor trei bănci întreprind în continuare măsuri aferente recuperării creditelor. Astfel, lichidatorii colaborează cu organele de anchetă și organele judiciare și continuă lucrul cu debitorii, scopul final fiind rambursarea creditelor contractate de la aceste bănci și achitarea creditelor de urgență acordate de BNM.


Tabelul 3.
Informația cu privire la acțiunile examinate în instanțele de judecată, cauzele penale aflate în gestiunea organelor de urmărire penală, debitorii aflați în procedură de insolvabilitate și titlurile executorii ale băncilor în proces de lichidare la situația din 31.03.2022, mii lei

Indicator

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total

Acțiuni în instanțele de judecată (banca are calitatea de reclamant)

numărul

11

33

6

50

valoarea

246 429,1

563 921,7

3 097 450,8

3 907 801,5

Debitori aflați în proces de insolvabilitate (suma validată care urmează a fi restituită)

numărul

73

89

16

178

valoarea

2 647 342,1

1 014 215,1

36 533,7

3 698 091,0

Cauze penale, dintre care:

numărul

42

20

9

71

valoarea

31 709 839,0

15 285 775,5

3 135 593,9

50 131 208,4

a) urmărirea penală pe marginea cărora nu este finalizată

numărul

32

10

5

47

valoarea

21 757 134,1

15 061 536,1

2 441 038,3

39 259 708,5

b) aflate pe rol în instanțele de judecată, pe marginea cărora nu a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă

numărul

10

5

1

16

valoarea

9 952 704,9

142 927,5

689 924,4

10 785 556,9

c) suspendate

numărul

0

5

3

8

valoarea

0

81 311,8

4 631,2

85 943,0

Titlurile executorii aflate la executare

numărul

131

213

50

394

valoarea

633 416,4

15 771 871,5

118 693,1

16 523 981,0

Titlurile executorii executate parțial (pe parcursul trimestrului I 2022)

numărul

18

60

4

82

valoarea

38,7

342,4

20,3

401,5

Titlurile executorii executate total (pe parcursul trimestrului I 2022)

numărul

0

2

0

2

valoarea

0

915,5

0

915,5

Titlurile executorii remise băncii fără executare (pe parcursul trimestrului I 2022)

numărul

0

0

4

4

valoarea

0

0

986,1

986,1

Notă:
Totalul cauzelor penale și valoarea totală a acestora nu pot fi utilizate, având în vedere că sunt raportate de fiecare bancă separat, fără a lua în considerare că pot face obiectul aceleiași investigații.


Adițional, pe parcursul trimestrului I 2022, de către lichidatorii Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., în scopul comercializării activelor aflate în proprietatea  băncii și a bunurilor preluate în posesie, au fost organizate mai multe licitații, după cum urmează:


Tabelul 4.
Licitațiile de vânzare a activelor de către Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., pe parcursul trimestrului I 2022

Categoria/denumirea băncii

Banca de Economii S.A.

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C.„UNIBANK” S.A.

Total

proprietate

posesie

proprietate

posesie

proprietate

posesie

Numărul licitațiilor

anunțate

7

3

2

2

0

0

14

desfășurate

1

0

0

0

0

0

1

Numărul activelor adjudecate

1

0

0

0

0

0

1

Valoarea totală de piață (mii lei)

28,0

0

0

0

0

0

28,0

Prețul total de adjudecare (mii lei)

12,9

0

0

0

0

0

12,9

 

În conformitate cu prevederile art.386 din Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor, în scopul asigurării transparenței în derularea procesului de lichidare a băncilor, Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., publică lunar pe paginile web  informații detaliate ce țin de:

 • a) licitațiile desfășurate, bunurile mobile/imobile expuse la licitații, precum și cele comercializate;
 • b) recuperarea de către bănci a mijloacelor bănești de la data retragerii licențelor;
 • c) achitarea datoriilor aferente creditelor de urgență.

Informația respectivă poate fi vizualizată accesând paginile web ale băncilor, după cum urmează:

 1. Banca de Economii S.A. – http://bem.md/page/6342 (compartimentul „Info privind procesul de lichidare”);
 2. BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – http://www.bancasociala.md/page/4091 (compartimentul „Info privind lichidarea băncii”);
 3. B.C. „UNIBANK” S.A. – http://www.unibank.md/ (compartimentul „Info privind lichidarea băncii”).

 

Anexe:

1 - 3 – Dinamica principalilor indicatori raportați de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și  B.C. „UNIBANK” S.A.;

 

4 – Activele lichide ale Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).