• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
24.08.2022

Raport privind evoluția infrastructurilor pieței financiare din Republica Moldova, anul 2021 

Raport

 

Sumar

Raportul privind evoluția infrastructurilor pieței financiare din Republica Moldova pentru anul 2021 (în continuare Raport)  reprezintă o compilare a informației privind activitățile de licențiere, reglementare și supraveghere a prestatorilor de servicii de plată și a emitenților de monedă electronică și reflectă rezultatele supravegherii infrastructurii pieței financiare și a instrumentelor de plată în Republica Moldova în anul 2021.


Ce am realizat?

 • În anul 2021, a fost definitivat proiectul de lege nr. 199/MF/BNM/2020 care își propune transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2015/2366 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne;

 • Au fost organizate diverse activități pe subiectul includerii Republicii Moldova în aria geografică a zonei SEPA, în vederea abordării unor aspecte de natură strategică în sensul aderării prestatorilor de servicii de plată din Republica Moldova la schemele SEPA;

 • A fost supus consultării publice proiectul Hotărârii Comitetului  executiv al BNM „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari nr. 217/2019”, în contextul necesității optimizării cadrului normativ aplicabil activității prestatorilor de servicii de plată nebancari;

 • Conform Conceptului privind dezvoltarea domeniului de plăți din Republica Moldova, au fost parcurse mai multe etape din implementarea proiectelor de modernizare a SAPI și implementarea schemei de plăți instant.

Indicatori - cheie!

Depășind provocările pandemiei de COVID-19, principalii indicatori din domeniul plăților fără numerar și-au continuat în anul 2021 traiectoria ascendentă.

 • Pe parcursul anului 2021, Sistemul Automatizat de Plăți Interbancare (SAPI) a procesat 13,8 mil. tranzacții în valoare de 1 083,4 mld. lei. Disponibilitatea sistemului a constituit 99,9 la sută, iar incidente majore în măsură să afecteze activitatea participanților și procesele critice ale SAPI nu au fost înregistrate;

 • Indicatorii activității cu carduri de plată și-au menținut tendința de creștere, numărul cardurilor aflate în circulație majorându-se cu 7,7 la sută față de anul precedent, iar numărul plăților fără numerar efectuate cu cardurile emise în țară majorându-se cu 44,6 la sută față de anul precedent;

 • Sistemele automatizate de deservire la distanță (SADD) devin tot mai populare în rândul utilizatorilor, astfel pe parcursul anului 2021 s-a constatat o majorare cu 24,4 la sută a numărului deținătorilor SADD comparativ cu anul precedent (în special, datorită creșterii  numărului utilizatorilor sistemelor de tip mobile-payments).

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).