• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
25.09.2020

Raportul privind rezultatele monitorizării (oversight) infrastructurii pieței financiare din Republica Moldova, trimestrul II 2020Report

 

Sumar

Raportul privind rezultatele monitorizării infrastructurii pieței financiare reprezintă o analiză a indicatorilor sistemelor de plăți și a instrumentelor de plată fără numerar, a tendințelor înregistrate pe parcursul trimestrului II al anului 2020, precum și a perspectivelor de evoluție a acestora.

În calitate de administrator al SAPI, pe parcursul trimestrului de referință, Banca Națională a Moldovei a monitorizat continuu activitatea participanților la sistem, parametrii funcționali și tehnici ai SAPI în scopul asigurării funcționării stabile și eficiente a acestuia. Disponibilitatea sistemului a constituit 100%, iar incidente majore în măsură să afecteze activitatea participanților și procesele critice ale SAPI nu au fost înregistrate.

Totodată, în legătură cu situația epidemiologică cauzată de COVID-19, în perioada 18 martie - 15 mai 2020, SAPI și-a derulat activitatea conform unui program de lucru redus, iar numărul plăților procesate a înregistrat o diminuare de 20,6 la sută față de trimestrul II 2019.

Operațiunile de decontare în sistemul DCU s-au derulat în perioada de referință în condiții de siguranță, eficiență și în timp util, fiind înregistrat un singur incident pe parcursul trimestrului, acesta însă nu a afectat continuitatea sistemului.

Pe parcursul trimestrului II 2020, indicatorii activității cu carduri de plată și-au menținut tendința de creștere, numărul cardurilor aflate în circulație majorându-se cu 7,6 la sută față de aceeași perioadă a anului precedent, iar numărul plăților fără numerar efectuate cu cardurile emise în țară și-a menținut trendul de creștere, cu 32,5 la sută față de perioada similară a anului precedent.

Conform datelor pentru trimestrul de referință, 87,4 la sută din număr și 88,6 la sută din valoarea operațiunilor de TC  au fost inițiate în format electronic prin intermediul SADD, ceea ce reflectă gradul de digitalizare a serviciilor de plată în Republica Moldova.

Debitarea directă rămâne a fi un instrument mai puțin utilizat pe teritoriul Republicii Moldova. La finele trimestrului II al anului curent, acest instrument a fost utilizat de către 10,7 mii de plătitori. Debitarea directă este utilizată doar de către persoanele fizice, iar în majoritatea cazurilor este vorba de plata serviciilor comunale.

Sistemele automatizate de deservire la distanță (SADD) devin tot mai populare în rândul utilizatorilor, astfel se constată o majorare a numărului deținătorilor SADD la finele trimestrului II 2020 comparativ cu perioada similară a anului precedent, care se datorează, în special, creșterii considerabile a utilizatorilor sistemelor de tip mobile-payments. Numărul deținătorilor activi1 a consemnat o tendință de creștere de 68,7 la sută față de trimestrul II 2019, ca urmare a  creșterii necesității de a utiliza sistemele automatizate pentru efectuarea plăților de la distanță, în special, în contextul situației epidemiologice din țară, cauzată de pandemia COVID-19. 

Totodată, valoarea remiterilor de bani recepționate de către persoanele fizice a crescut cu 17,7 la sută față de trimestrul II 2019, iar la cele efectuate a scăzut cu 18,3 la sută.

 


1. Deținător SADD care a efectuat cel puțin o operațiune financiară pe parcursul unui trimestru printr-un sistem automatizat de deservire la distanță.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).