• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde

Raportul cu privire la rezultatele monitorizării (oversight) infrastructurii pieței financiareRaport

 

Sumar

Raportul cu privire la rezultatele monitorizării (oversight) infrastructurii pieței financiare reprezintă o analiză a indicatorilor sistemelor de plăți și a instrumentelor de plată, a tendințelor înregistrate pe parcursul trimestrului III al anului 2019, precum și a perspectivelor de evoluție a acestora.

În calitate de administrator al Sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI), pe parcursul trimestrului de referință, Banca Națională a Moldovei a monitorizat continuu activitatea participanților la sistem, a parametrilor funcționali și tehnici ai SAPI în scopul asigurării funcționării stabile și eficiente a acestuia. Disponibilitatea sistemului a constituit 100 la sută, iar incidente majore în măsură să afecteze activitatea participanților și procesele critice ale SAPI nu au fost înregistrate.

Rata de concentrare (calculată ca sumă a celor mai mari cinci cote individuale de participare în SAPI din perspectiva ordinelor de plată decontate în numele clienților) a constituit 75,9 la sută ca număr de plăți decontate și 77,3 la sută ca valoare.

Pe parcursul ultimilor ani s-a constatat o tendință de creștere a ponderii transferurilor ordinare în totalul plăților inițiate de către participanți în numele clienților, în defavoarea plăților bugetare, ceea ce poate fi perceput ca o înviorare a activității economice a persoanelor juridice.

Analizând distribuția plăților în SAPI, în funcție de valoarea tranzacției, observăm prevalarea plăților de mică valoare. Astfel, 40,6 la sută din numărul plăților procesare în sistemul de compensare cu decontare pe bază netă (sistemul CDN) au valoarea sub 1 000 de lei, în timp ce 33,3 la sută din plățile procesate în sistemul de decontare pe bază brută în timp real (sistemul DBTR) au valoarea sub pragul de 50 000 lei.

Operațiunile de decontare în sistemul Depozitarului central unic al valorilor mobiliare (sistemul DCU) s-au derulat în condiții de siguranță, eficiență și timp. Conform datelor prezentate de DCU în trimestrul III 2019, cea mai mare parte din valoarea ordinilor de transfer decontate prin sistemul DCU au constituit emisiunile certificatelor Băncii Naționale a Moldovei (CBN) -45,0 la sută și răscumpărările valorilor mobiliare de stat (VMS) și CBN - 47,6 la sută.

În contextul desfășurării procesului de transmitere a tuturor registrelor către DCU, reamintim că, până la 15 decembrie 2019, societățile de registru şi emitenții care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător au transmis către DCU registrele deținătorilor de valori mobiliare ale entităților admise spre tranzacționare pe piața reglementată şi în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, altele decât bănci şi societăți de asigurare.

Pe parcursul trimestrului III 2019, indicatorii activității cu carduri de plată și-au menținut tendința de creștere, numărul cardurilor aflate în circulație majorându-se cu 3,9 la sută față de aceeași perioadă a anului precedent, iar numărul plăților fără numerar efectuate și-a menținut trendul puternic de creștere, cu 53,0 la sută față de perioada similară a anului precedent.

În funcție de condițiile emiterii, cea mai înaltă rată a cardurilor active (de 63,4 la sută) o înregistrează cardurile sociale. Din totalul operațiunilor efectuate cu cardurile emise în Republica Moldova (RM), operațiunile domestice reprezintă 82,4 la sută.

Statistica pe operațiuni frauduloase cu cardurile emise în RM relevă că cota fraudelor din valoarea totală a operațiunilor efectuate s-a stabilit la un nivel de 0,0125 la sută pentru anul 2018. Acest indicator național se plasează sub nivelul european , unde ponderea tranzacțiilor frauduloase din valoarea totală a tranzacțiilor efectuate cu cardul a constituit 0,041 la sută pentru anul 2016.

Ponderea transferului de credit electronic inițiat de către bănci în numele clienților a rămas practic la nivelul trimestrului III 2018, constituind 69,9 la sută, ceea ce reflectă gradul de digitalizare a serviciilor de plată în RM.

Debitarea directă rămâne a fi un instrument slab utilizat pe teritoriul RM, fiind folosit exclusiv pentru plățile intrabancare. În acest sens, remarcăm că numărul total al utilizatorilor acestui instrument de plată la finele trimestrului III 2019 a constituit 7,1 mii persoane.

În ceea ce privește utilizarea sistemelor automatizate de deservire la distanță (SADD), constatăm o majorare a numărului deținătorilor SADD de la finele trimestrului III 2019 comparativ cu perioada similară a anului precedent, care se datorează creșterii considerabile a utilizatorilor sistemelor de tip mobile-payments, în contextul lansării mai multor aplicații mobile de către prestatorii de servicii de plată în ultima perioadă și promovarea intensă a acestora, cum ar fi: MAIBank, Fincompay, MICB Mobile banking, VB24 Mobile, precum și a creșterii constante a utilizatorilor înregistrați în cadrul sistemelor de tip internet-payments. La nivelul sistemului bancar, ponderea deținătorilor activi în cadrul SADD a constituit 29,1 la sută, iar la nivelul PSP nebancari acest indicator a reprezentat 6,1 la sută. 

Pe parcursul trimestrului III 2019, pentru recepționarea/ expedierea remiterilor de bani de către persoane fizice au fost utilizate 9 sisteme de remitere de bani, 5 servicii de remiteri de bani prin sisteme bilaterale, precum și rețeaua SWIFT. Sistemele de remiteri de bani au înregistrat cele mai substanțiale fluxuri ale remiterilor recepționate în RM, prin intermediul cărora a fost procesată 88,0 la sută din valoarea totală a remiterilor intrate în țară.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).