• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde

Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie - iunie 2021În iunie 2021, banii în circulație (M0)1 au constituit 32 098,7 mil. lei, majorându-se cu 2 279,8 mil. lei (7,6 la sută) comparativ cu decembrie 2020 (diagrama nr.1) ca rezultat al depășirii în perioada ianuarie - iunie 2021 a volumului eliberărilor cumulative asupra volumului încasărilor cumulative pe sistemul bancar cu 2 279,9 mil. lei2.

Diagrama nr. 1.
Corelația indicatorului M0 cu volumul operațiunilor de casă pe sistemul bancar, mil. lei

În perioada ianuarie - iunie 2021, volumul încasărilor banilor în numerar s-a majorat cu 24,7 la sută față de perioada similară a anului precedent și a constituit 68 978,5 mil. lei. Creșterea volumului încasărilor de mijloace bănești a fost determinată, preponderent, de majorarea cu 22,9 la sută a încasărilor din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere), care dețin cea mai mare pondere (de 56,3 la sută) din volumul total al încasărilor (Diagrama nr. 2). Evoluția respectivă a fost susținută de majorare practic a tuturor surselor de încasări de numerar.

Diagrama nr. 2.
Principalele surse de încasări ale banilor în numerar în casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora

Totodată, în luna iunie 2021, volumul încasărilor a constituit 13 286,9 mil. lei (+10,2 la sută față de luna mai 2021 și +28,9 la sută față de luna iunie 2020).

Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate în perioada ianuarie - iunie 2021 s-a majorat cu 24,7 la sută comparativ cu perioadă similară a anului precedent și a constituit 71 258,5 mil. lei (Diagrama nr.3).

Diagrama nr. 3.
Scopurile principale ale eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora

Modificarea respectivă a fost determinată, preponderent, de creșterea volumului eliberărilor pentru cumpărarea valutei de la persoane fizice cu 5 874,9 mil. lei (39,9 la sută), care a însumat  20 585,9 mil. lei (echivalentul a 1165,6 mil. USD3). Ponderea acestora a crescut cu 3,1 puncte procentuale (p.p.) și a constituit 28,9 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

Totodată, eliberările din conturile persoanelor fizice4 s-au majorat cu 17,6 la sută, constituind 15 929,1 mil.lei, ceea ce reprezintă 22,4 la sută din volumul total al eliberărilor.

De menționat că, o pondere semnificativă de 19,0 la sută din volumul total al eliberărilor au avut eliberările din bancomate, care s-au majorat în perioada ianuarie - iunie 2021 cu 14,7 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

În luna iunie, volumul eliberărilor a constituit 13 570,6 mil. lei, depășind cu 283,7 mil. lei volumul încasărilor. Comparativ cu luna mai 2021, eliberările de numerar s-au majorat cu 1 384,5 mil. lei sau cu 11,4 la sută.

 


Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă

 


1. Banii în circulație (M0) reprezintă banii în numerar puși în circulație de către BNM, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa BNM.

2. În volumul încasărilor și eliberărilor sunt incluse tranzacțiile cu monedele comemorative.

3. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb.

4. Se includ conturile curente, de depozit si conturile de card.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).