• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.01.2022

Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie - decembrie 2021În decembrie 2021, banii în circulație (M0)1 au constituit 31 698,6 mil. lei, majorându-se cu 1 879,7 mil. lei (6,3 la sută) comparativ cu decembrie 2020 (Diagrama nr.1) ca rezultat al depășirii în perioada ianuarie - decembrie 2021 a volumului eliberărilor cumulative asupra volumului încasărilor cumulative pe sistemul bancar cu 1 879,9 mil. lei2.

Diagrama nr. 1.
Corelația indicatorului M0 cu volumul operațiunilor de casă pe sistemul bancar, mil. lei

În perioada ianuarie - decembrie 2021, volumul încasărilor banilor în numerar s-a majorat cu 23,8 la sută față de perioada similară a anului precedent și a constituit 153 465,8 mil. lei. Creșterea volumului încasărilor de mijloace bănești a fost determinată, preponderent, de majorarea cu 19,6 la sută a încasărilor din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere), care dețin cea mai mare pondere (de 55,8 la sută) din volumul total al încasărilor (Diagrama nr. 2). Evoluția respectivă a fost susținută de majorarea tuturor surselor de încasări de numerar.

Diagrama nr. 2.
Principalele surse de încasări ale banilor în numerar în casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora

Totodată, în luna decembrie 2021, volumul încasărilor a constituit 14 151,7 mil. lei (+1,5 la sută față de luna noiembrie 2021 și +11,0 la sută față de luna decembrie 2020).

Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate în perioada ianuarie - decembrie 2021 s-a majorat cu 18,7 la sută comparativ cu perioadă similară a anului precedent și a constituit 155 345,7 mil. lei (Diagrama nr.3).

Diagrama nr. 3.
Scopurile principale ale eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora

Modificarea respectivă a fost determinată, preponderent, de creșterea volumului eliberărilor pentru cumpărarea valutei de la persoane fizice cu 5 594,9 mil. lei (15,2 la sută), care a însumat 42 388,8 mil. lei (echivalentul a 2 397,3 mil. USD3). Ponderea acestora a scăzut cu 0,8 puncte procentuale și a constituit 27,3 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

Totodată, eliberările din conturile persoanelor fizice4 s-au majorat cu 20,3 la sută, constituind 35 491,9 mil.lei, ceea ce reprezintă 22,9 la sută din volumul total al eliberărilor.

De menționat că, o pondere semnificativă de 19,3 la sută din volumul total al eliberărilor au avut eliberările din bancomate, care s-au majorat în perioada ianuarie - decembrie 2021 cu 7,5 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

În luna decembrie, volumul eliberărilor a constituit 15 030,8 mil. lei, fiind inferior volumului încasărilor cu 879,1 mil. lei. Comparativ cu luna noiembrie 2021, eliberările de numerar s-au majorat cu 2 193,4 mil. lei sau cu 17,1 la sută.

 

 


1. Banii în circulație (M0) reprezintă banii în numerar puși în circulație de către BNM, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa BNM.
2. În volumul încasărilor și eliberărilor sunt incluse tranzacțiile cu monedele comemorative.
3. 
Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb.
4. 
Se includ conturile curente, de depozit si conturile de card.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).