• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.08.2023

Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie – iulie 2023În ianuarie – iulie 2023, volumul încasărilor cumulative al banilor în numerar în casele băncilor licențiate s-a diminuat cu 1 281,9 mil. lei față de volumul eliberărilor cumulative al banilor în numerar pe sistemul bancar1.

Volumul încasărilor cumulative al banilor în numerar în casele băncilor licențiate, în ianuarie – iulie 2023, s-a diminuat cu 927,4 mil. lei (-1,0 la sută) față de perioada similară a anului precedent și a constituit 96 135,3 mil. lei. La încasările cumulative a fost înregistrată o diminuare semnificativă a încasărilor din vânzarea valutei persoanelor fizice cu 2 972,4 mil. lei (-40,8  la sută), constituind 4 305,4 mil. lei, ceea ce reprezintă echivalentul a 234,8 mil. USD2 (Diagrama nr. 1). De asemenea s-au diminuat alte încasări cu 1 167,4 mil. lei (-8,7 la sută), precum și încasările pentru achitarea creditelor cu 532,2 mil. lei (-15,9 la sută).

Totodată, la încasările cumulative a fost înregistrată o majorare substanțială a încasărilor pe conturile curente și conturile de depozit ale persoanelor fizice cu 1 510,4 mil. lei (+16,2 la sută), însumând 10 821,2 mil. lei. De asemenea, s-au majorat încasările din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere) cu 1 504,4 mil. lei (+3,0 la sută), constituind 52 450,8 mil. lei.


Diagrama nr. 1. Principalele surse de încasări ale banilor în numerar în casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora


Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate, în ianuarie – iulie 2023, s-a majorat cu 1 042,5 mil. lei (+1,1 la sută) comparativ cu perioada similară a anului precedent și a constituit 97 417,2 mil. lei (Diagrama nr. 2).


Diagrama nr. 2. Scopurile principale ale eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora3


Evoluția respectivă a eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate a fost determinată, pe de o parte, de diminuarea eliberărilor în alte scopuri cu 3 553,6 mil. lei (-22,4 la sută) și a eliberărilor sub formă de credite persoanelor fizice cu 1 026,8 mil. lei (-38,2 la sută), iar pe de altă parte, de majorarea eliberărilor din bancomate cu 5 781,0 mil. lei (+27,5 la sută).

În ianuarie – iulie 2023, eliberările de numerar pentru cumpărarea valutei de la persoane fizice s-au redus cu 221,9 mil. lei (-0,9 la sută), până la nivelul de 24 212,5 mil. lei (echivalentul a 1 320,3 mil. USD4).

 

 


1. În volumul încasărilor și eliberărilor sunt incluse tranzacțiile cu monedele comemorative

2. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb pentru perioada respectivă

3. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice

4. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb pentru perioada respectivă