• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.10.2021

Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie - septembrie 2021În septembrie 2021, banii în circulație (M0)1 au constituit 31 926,3 mil. lei, majorându-se cu 2 107,4 mil. lei (7,1 la sută) comparativ cu decembrie 2020 (diagrama nr.1) ca rezultat al depășirii în perioada ianuarie - septembrie 2021 a volumului eliberărilor cumulative asupra volumului încasărilor cumulative pe sistemul bancar cu 2 107,5 mil. lei2.

Diagrama nr. 1.
Corelația indicatorului M0 cu volumul operațiunilor de casă pe sistemul bancar, mil. lei

În perioada ianuarie - septembrie 2021, volumul încasărilor banilor în numerar s-a majorat cu 25,0 la sută față de perioada similară a anului precedent și a constituit 111 669,8 mil. lei. Creșterea volumului încasărilor de mijloace bănești a fost determinată, preponderent, de majorarea cu 22,5 la sută a încasărilor din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere), care dețin cea mai mare pondere (de 56,7 la sută) din volumul total al încasărilor (Diagrama nr. 2). Evoluția respectivă a fost susținută de majorarea tuturor surselor de încasări de numerar.

Diagrama nr. 2.
Principalele surse de încasări ale banilor în numerar în casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora

Totodată, în luna septembrie 2021, volumul încasărilor a constituit 15 189,7 mil. lei (+9,5 la sută față de luna august 2021 și +23,2 la sută față de luna septembrie 2020).

Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate în perioada ianuarie - septembrie 2021 s-a majorat cu 22,6 la sută comparativ cu perioadă similară a anului precedent și a constituit 113 777,3 mil. lei (Diagrama nr.3).

Diagrama nr. 3.
Scopurile principale ale eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora

Modificarea respectivă a fost determinată, preponderent, de creșterea volumului eliberărilor pentru cumpărarea valutei de la persoane fizice cu 7 483,9 mil. lei (28,9 la sută), care a însumat 33 416,3 mil. lei (echivalentul a 1 887,0 mil. USD3). Ponderea acestora a crescut cu 1,4 puncte procentuale (p.p.) și a constituit 29,4 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

Totodată, eliberările din conturile persoanelor fizice4 s-au majorat cu 18,6 la sută, constituind 25 543,8 mil.lei, ceea ce reprezintă 22,5 la sută din volumul total al eliberărilor.

De menționat că, o pondere semnificativă de 18,9 la sută din volumul total al eliberărilor au avut eliberările din bancomate, care s-au majorat în perioada ianuarie - septembrie 2021 cu 11,6 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

În luna septembrie, volumul eliberărilor a constituit 14 376,5 mil. lei, fiind inferior volumului încasărilor cu 813,2 mil. lei. Comparativ cu luna august 2021, eliberările de numerar s-au majorat cu 510,4 mil. lei sau cu 3,7 la sută.

 

 


1. Banii în circulație (M0) reprezintă banii în numerar puși în circulație de către BNM, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa BNM.
2. 
În volumul încasărilor și eliberărilor sunt incluse tranzacțiile cu monedele comemorative.
3. 
Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb.
4. 
Se includ conturile curente, de depozit si conturile de card.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).