• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
24.06.2017

Despre integrarea europeană și relațiile internaționale

 

Banca Naţională a Moldovei îşi exercită atribuţiile în domeniul relaţiilor internaţionale în baza Legii nr.548‑XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, a altor acte normative ale Republicii Moldova şi în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Astfel, Banca Naţională a Moldovei:

 • reprezintă Republica Moldova la întrunirile, consiliile şi organizaţiile interguvernamentale în problemele politicii monetare, licenţierii activităţii bancare, în problemele controlului bancar şi în alte probleme ce ţin de competenţa ei;
 • poate să încheie acorduri de colaborare și schimb de informații cu autoritățile ce dețin competențe în reglementarea și supravegherea sectorului financiar și bancar din alte state;
 • poate acorda servicii bancare instituţiilor guvernamentale, financiare şi bancare străine, precum şi organizaţiilor internaţionale, la care Banca Naţională sau Republica Moldova participă;
 • poate participa la organizaţii internaţionale, care urmăresc scopul de a asigura stabilitatea financiară şi economică prin intermediul cooperării internaţionale;
 • în limita împuternicirilor sale, ca agent al statului, poate să-şi asume obligaţii şi să execute tranzacţii ce ţin de participarea Republicii Moldova la organizaţiile internaţionale.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați următoarele domenii:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).