• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.01.2024

Prioritățile Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2024 în supravegherea sectorului creditării nebancare (Organizațiile de creditare nebancară și Asociațiile de economii și împrumut)

 

În scopul asigurării stabilității sectorului și prevenirii riscurilor aferente acestuia, Banca Națională a Moldovei continuă să își consolideze capacitățile de supraveghere, urmărind respectarea cerințelor prevăzute de cadrul normativ în vederea prevenirii și limitării riscurilor specifice activității de creditare nebancară, în scopul asigurării unei dezvoltări durabile a sectorului respectiv.

Ca urmare a evaluării principalelor riscuri aferente activității de creditare nebancară, au fost stabilite prioritățile pe care se va axa procesul de supraveghere a sectorului creditării nebancare, pe parcursul anului 2024:
I. Conformarea cu cerințele prevăzute de cadrul normativ și evaluarea riscurilor aferente activității de creditare nebancară
În vederea prevenirii și/sau detectării eventualelor tendințe nefavorabile în activitatea entităților din sectorul creditării nebancare, Banca Națională a Moldovei va verifica respectarea cerințelor stabilite de cadrul normativ aplicabil și de reglementările interne ale entităților vizate. Totodată, Banca Națională va analiza indicatorii - cheie privind activitatea entităților din sectorul creditării nebancare, axându-se pe următoarele componente:
a) modelul de afaceri;
b) guvernanța și control intern;
c) riscurile aferente (risc de credit, risc operațional, risc de piață);
d) adecvarea capitalului.

Astfel, se va acorda atenție practicilor de gestionare a riscurilor, în principal în ceea ce privește identificarea, măsurarea și diminuarea riscurilor specifice, precum și aspectelor ce vizează segregarea responsabilităților și independența funcțiilor de control, componența deplină a organelor de conducere prevăzută de statut și legislație.

Riscul de credit rămâne a fi un aspect important supus evaluării în cadrul procesului de supraveghere a sectorului creditării nebancare.  În acest sens, se va atrage o atenție sporită respectării cerințelor de creditare responsabilă și procedurilor de acordare și monitorizare a creditelor, precum și procesului de recuperare a acestora, în special în cazul creditelor acordate fără garanții.

II. Procesul de raportare și analiza datelor la nivel individual și consolidat
Calitatea și insuficiența datelor raportate reprezintă o problemă stringentă ce afectează capacitatea de analiză și evaluare de către Banca Națională atât a pozițiilor individuale ale entităților din sectorul creditării nebancare, cât și analiza sectorului în ansamblu.
Astfel, în anul 2024, Banca Națională urmează să aprobate modificări la instrucțiunile aferente procesului de raportare, menite să contribuie la sporirea calității procesului.Totodată, Banca Națională se va axa pe verificarea corectitudinii reflectării datelor în rapoartele specifice, precum și verificarea respectării termenelor de raportare de către entitățile vizate. 

III. Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Banca Națională va continua activitățile de identificare și evaluare a riscurilor asociate entităților din sectorul creditării nebancare și, subsecvent, va utiliza abordarea bazată pe risc în supravegherea acestora.
În cadrul acțiunilor de supraveghere, obiectivele generale vor viza aspecte privind modelul de afaceri, mărimea, natura, volumul și complexitatea activităților entității; guvernanța internă și sistemul de control intern la nivelul activităților de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului; modul de aplicare a prevederilor cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; sursa fondurilor utilizate în activitățile desfășurate etc.
Totodată, în vederea promovării conștientizării și educației continue în entitățile supravegheate, în scopul îmbunătățirii cunoștințelor și abilităților de gestiune eficientă a riscurilor și schimbărilor legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, va fi asigurată desfășurarea sesiunilor informative cu specialiști din aceste entități.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).