Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
16.06.2016

Relaţia Republicii Moldova cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD)

 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) este o organizație internațională, care activează în baza Acordului de constituire întocmit la 29 mai 1990 la Paris, intrat în vigoare la 28 martie 1991. Obiectivul BERD este de a susține dezvoltarea economică a țărilor din centrul și estul Europei, sudul și estul Mării Mediterane și Asia Centrală, precum și extinderea principiilor economiei de piață, promovarea inițiativei private și antreprenoriale și aplicarea principiilor democrației pluraliste.

Republica Moldova a devenit membră a BERD la 5 mai 1992. În prezent, capitalul subscris de Republica Moldova constituie 30,01 milioane euro.

Organul de conducere al BERD este Consiliul Guvernatorilor, care este alcătuit din reprezentanți ai tuturor statelor membre. Guvernator din partea Republicii Moldova este ministrul economiei, iar poziția de guvernator supleant este deținută de guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei. Republica Moldova face parte din aceeași constituență cu Turcia, România, Azerbaidjan și Kârgâzstan.

Republica Moldova a beneficiat și continuă să beneficieze de sprijin financiar din partea BERD, acordat în cadrul diverselor proiecte derulate cu țara noastră. Cea mai mare parte a acestor proiecte este direcționată către sectorul privat.

Ultima strategie de țară pentru Republica Moldova (2017-2022) a fost aprobată de Consiliul Directorilor BERD la 29 noiembrie 2017. Prima prioritate strategică, stabilită în acest document, vizează fortificarea guvernanței și sporirea rezilienței în sectorul bancar, prin implementarea practicilor solide care ar asigura o finanțare durabilă. În acest sens, BERD este una din instituțiile financiare internaționale cheie care sprijină Republica Moldova în procesul de reformare a sectorului bancar, contribuind prin expertiza sa valoroasă și prin participare în capitalul unor bănci.

Informații suplimentare privind relația Republicii Moldova cu BERD sunt disponibile în secțiunea dedicată Republicii Moldova pe website-ul BERD.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).