Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.03.2024

Raport privind asigurarea transparenței în procesul decizional în anul 2023Cadrul normativ

În procesul decizional, Banca Națională a Moldovei asigură aplicarea Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967/2016 și Regulamentului intern privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei.


Transparența decizională în cadrul Băncii Naționale a Moldovei

Banca Națională a Moldovei asigură informarea publică privind procesul decizional, în principal, prin intermediul paginii web a Băncii Naționale a Moldovei (www.bnm.md ).

Proiectele actelor normative care sunt supuse consultărilor publice sunt publicate pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei, la compartimentul „LEGISLAȚIE” – „Transparența decizională” – „Proiecte de decizii supuse consultării publice”. Actualmente, directoriul conține informația aferentă proiectelor de acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei publicată pentru perioada anilor 2011 – 2024.

De asemenea, Banca Națională a Moldovei informează publicul despre evoluția inflației anuale, strategia de politică monetară, rezultatele analizei macroeconomice, evoluția pieței financiare și date statistice, inclusiv privind masa monetară, acordarea creditelor, balanța de plăți, situația pieței valutare, dar și alte informații importante.

Respectiv, informații relevante și ample, conexe exercitării competențelor Băncii Naționale a Moldovei, se regăsesc și la alte compartimente ale paginii web: „MEDIA”; „POLITICĂ MONETARĂ”; „STATISTICI/PUBLICAȚII” etc.


Activitatea de reglementare, avizare și consultare publică în anul 2023

Nr. d/o

Indicatorii

Numărul

1

Numărul actelor cu caracter normativ adoptate

 

17

 

2

Numărul recomandărilor recepționate în cadrul procesului decizional

 

1510

 

3

Numărul întrunirilor consultative, al dezbaterilor publice și al ședințelor publice organizate

 

7

 

4

Numărul proiectelor actelor normative publicate pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei

 

31

5

Numărul anunțurilor privind inițierea elaborării proiectului de act normativ

 

13

 

6

Numărul cazurilor în care acțiunile sau deciziile Băncii Naționale a Moldovei au fost contestate pentru nerespectarea Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional

0

 

7

Numărul sancțiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional

 

0


Banca Națională a Moldovei asigură accesul publicului la proiectele de acte normative, însoțite de notele informative și de sinteza recomandărilor elaborată după avizarea și consultarea publică, pe pagina web: https://www.bnm.md/ro/content/lista-proiectelor-de-decizie-supuse-consul... .

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: