• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.11.2013

Aspecte generale privind integrarea europeană

În conformitate cu art. 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, orice stat european care respectă valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană (prevăzute la art. 2 din Tratat) şi care se angajează să le promoveze poate solicita să devină membru al Uniunii Europene.

Unele din principalele condiţii economice pe care o ţară candidată la aderare trebuie să le satisfacă sînt existenţa unei economii de piaţă funcţionale, precum şi a capacităţii de a face faţă presiunii concurenţiale şi forţelor pieţei din cadrul Uniunii Europene. Altă condiţie este existenţa capacităţii de a-şi asuma obligaţiile de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv adeziunea la obiectivele uniunii politice, economice şi monetare. De asemenea, este necesar ca ţara candidată să adopte acquis-ul comunitar şi să asigure implementarea efectivă a acestuia prin structuri administrative şi judiciare adecvate.

În acest context, Banca Naţională a Moldovei, din momentul constituirii sale la 4 iunie 1991, a participat activ în procesul de tranziţie la economia de piaţă prin introducerea în circulaţie şi asigurarea stabilităţii monedei naţionale, iar ulterior prin asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor, prin crearea condiţiilor pieţei monetare, de credit şi valutare, bazate pe principiile funcţionării economiei de piaţă, prin promovarea unui sector financiar puternic şi competitiv, prin neadmiterea riscului excesiv în sistemul financiar, prin facilitarea acţiunii forţelor de piaţă în prestarea serviciilor financiare. Acestea reprezintă unele din măsurile menite să contribuie la dezvoltarea unei economii funcţionale de piaţă – factor esenţial în calea integrării europene.

Actualmente, Republica Moldova face parte din Parteneriatul Estic care este o dimensiune specifică de est a Politicii Europene de Vecinătate menită să consolideze relaţiile dintre Uniunea Europeană şi statele din vecinătatea estică a Uniunii Europene: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina. Scopul de bază al acestui parteneriat este de a crea condiţiile necesare pentru accelerarea asocierii politice şi integrării economice într-o măsură mai mare dintre Uniunea Europeană şi statele sus-menţionate. Încheierea şi punerea în aplicare a Acordurilor de Asociere, inclusiv instituirea Zonelor de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, constituie unele din obiectivele de consolidare a Parteneriatului Estic.

În cadrul desfăşurării relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, Banca Naţională a Moldovei va continua să deţină un rol importat în procesele economice ale Republicii Moldova, exercitîndu-şi atribuţiile legale în domeniile de activitate de bază, fiind orientată spre beneficiul interesului public, promovînd o politică monetară adecvată, contribuind la asigurarea integrităţii şi stabilităţii sistemului bancar şi aplicînd consecvent cele mai bune practici internaţionale, în interesul societăţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).