• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.10.2016

Relația Republicii Moldova cu Fondul Monetar Internaţional (FMI)

 

Fondul Monetar Internaţional (FMI) este o organizaţie internaţională care are obiectivul de a promova cooperarea monetară internaţională, de a înlesni expansiunea şi creşterea echilibrată a comerţului internaţional, precum şi de a promova stabilitatea valutară. Republica Moldova a acceptat Statutul FMI prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1107 din 28 iulie 1992, iar la 12 august 1992 a devenit membru al FMI. BNM, în calitatea sa de agenţie fiscală a Republicii Moldova în cadrul FMI, este împuternicită să efectueze, în numele Republicii Moldova, toate operaţiunile şi tranzacţiile autorizate conform Statutului FMI.

În cadrul FMI, Republica Moldova face parte din grupa de ţări (constituenţă) care include: Armenia, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cipru, Croația, Georgia, Israel, Luxemburg, Republica Macedonia de Nord, Muntenegru, Olanda, România şi Ucraina.

Poziția de guvernator al Republicii Moldova în cadrul Consiliului de Guvernatori al FMI este deținută de către dl Octavian Armașu, Guvernatorul BNM, iar cea de guvernator supleant – de către dl Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator al BNM.

Cota actuală a Republicii Moldova la FMI constituie 172.5 milioane Drepturi Speciale de Tragere (DST), ceea ce reprezintă 0.04 la sută din capitalul FMI. Această cotă a intrat în vigoare la 17 februarie 2016 după ce Republica Moldova și-a majorat cota sa anterioară de 123.2 milioane DST. Majorarea respectivă s-a produs în contextul a 2 reforme importante inițiate de FMI în anul 2010 – Cea de-a Paisprezecea Revizuire Generală a Cotelor și Reforma Consiliului Executiv al FMI. În rezultatul implementării reformelor menționate, capitalul FMI a fost dublat (de la 238.5 miliarde DST la 477 miliarde DST), cotele țărilor membre au fost ajustate pentru a reflecta mai exact poziția acestora în economia globală, iar Consiliul Executiv al FMI a devenit mai reprezentativ. Țara noastră și-a exprimat susținerea pentru aceste reforme prin adoptarea Legii nr. 109 din 11 mai 2012 cu privire la majorarea sumei de subscripție a Republicii Moldova la Fondul Monetar International și a Legii nr. 118 din 24 mai 2012 pentru acceptarea Amendamentului la Statutul Fondului Monetar International privind reforma Consiliului Executiv.

Pe 30 iunie 1995 Moldova a acceptat prevederile Articolului VIII al Statutului FMI. Prin aceasta, Republica Moldova se angajează să nu recurgă la introducerea de restricţii cu privire la efectuarea plăţilor şi transferurilor pentru tranzacţii internaţionale curente şi să nu participe la aranjamente valutare discriminatorii sau practici valutare multiple, fără aprobarea / consultarea FMI.

Din momentul aderării la FMI, Republica Moldova a beneficiat de următoarele acorduri cu FMI pentru susţinerea programelor de ajustare economică ale autorităţilor şi anume: Mecanismul de finanţare compensatorie şi excepţională (CCFF), Mecanismul finanţării reformelor structurale (STF), Acordurile Stand-by (SBA), Mecanismele de finanţare extinsă (EFF) şi Mecanismele de reducere a sărăciei şi creştere economică (PRGF) - din 2009 numite Mecanisme de creditare lărgită (ECF).

Anual FMI acordă Republicii Moldova consultări în domeniul politicii economice şi financiare, conform prevederilor Articolului IV al Statutului FMI, care reglementează relaţiile de cooperare dintre ţările membre şi FMI.

BNM este un participant activ în cadrul Standardului Special de Diseminare a Datelor (SDDS), la care a aderat în luna mai 2006 şi prin intermediul căruia, în mod periodic, sînt puse la dispoziţia publicului date privind indicatorii economici, financiari şi socio-demografici în scopul asigurării transparenţei politicilor şi performanţelor macroeconomice ale ţării.

Urmare consecinţelor crizei financiare, FMI a extins proiectul cu privire la indicatorii financiari de stabilitate Financial Soundness Indicators (FSI), lansînd invitaţia de participare la proiectul nominalizat mai multor ţări, printre care şi Republicii Moldova. Astfel, BNM a fost desemnată instituţia responsabilă de compilarea informaţiei aferente FSI şi transmiterea acesteia FMI. Obiectivul de bază al FSI este de a promova analiza macroprudenţială şi de a evalua punctele forte şi vulnerabilităţile sistemelor financiare.

În cadrul politicilor de evaluare a gradului de adoptare a standardelor internaţionale în domeniile relevante pentru activitatea FMI, Republica Moldova a participat la diverse programe, inclusiv:

 • Programul FMI şi al Băncii Mondiale (din 2004) de evaluare a sectorului financiar (Financial Sector Assessment Program - FSAP), fiind actualizat în 2007 și în 2014.
 • ROSC - Data Module (raportul privind respectarea standardelor şi codurilor), prin care experţii FMI au realizat în iulie 2005 o evaluare a calităţii statisticilor macroeconomice elaborate în Republica Moldova.

FMI a acordat Republicii Moldova asistenţă tehnică într-un şir de sectoare, inclusiv în cel al politicii monetare/organizării băncii centrale, sistemului de raportare monetară, supravegherii bancare etc.

Comunicatele reprezentanţei FMI în Republica Moldova, acordurile cu FMI, rapoartele, precum şi alte informaţii sînt disponibile pe pagina-web a FMI:

www.imf.org;

www.imf.md.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).