• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.11.2022

Piaţa valutară fără numerar a Republicii Moldova în luna octombrie 2022Piața valutară fără numerar a Republicii Moldova este caracterizată de volumul tranzacțiilor de cumpărare/vânzare a valutei, cu excepția celor efectuate de către Banca Națională a Moldovei, care au avut loc pe cele mai diferite segmente ale pieței. Printre segmentele pieței monitorizate, în particular se numără piața interbancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între băncile comerciale) și piața intrabancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între bănci și clienții acestora).

Informația privind piața valutară fără numerar se calculează în baza Rapoartelor cu privire la sumele de valută cumpărate și vândute de către bănci contra lei moldovenești care sunt prezentate la Banca Națională a Moldovei în conformitate cu Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele straine (aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 3 din 15 ianuarie 2009).

Operațiunile sunt reflectate la data încheierii tranzacției. Echivalentul în dolari SUA este calculat utilizând cursurile medii lunare ale leului moldovenesc față de dolarul SUA și valuta respectivă. Informația cu privire la piața valutară fără numerar se publică lunar până în ultima zi a lunii următoare celei de raportare. Metoda calculării volumului operațiunilor SWAP - media ponderată zilnic, în funcție de termenul operațiunii SWAP (numărul de zile). Exemplu: SWAP 10 mil. USD cu termenul de 15 zile în luna cu 30 de zile calendaristice se reflectă ca 5 mil. USD. Valutele sunt recalculate la ratele de schimb medii lunare.

 

Operațiuni SPOT

echivalentul in dolari SUA*
mii dolari SUA

 

    Piaţa interbancară
(spot fără BNM)
Piaţa intrabancară
(spot fără BNM)
    CUMPĂRĂRI VÂNZĂRI CUMPĂRĂRI VÂNZĂRI
1 Dolarul SUA 93.666,7 143.750,0 171.041,8 252.916,5
2 Euro 205,7 7.383,5 211.829,9 289.466,3
3 Rubla rusească 107,4 107,4 3.728,5 8.262,7
4 Leul românesc - 8.950,5 1.182,8 17.034,2
5 Lira sterlină - - 4.835,8 615,8
6 Francul elveţian - - 1.087,5 404,8
7 Hrivna ucraineană - - - 25,2
8 Alte valute  - - 0,0 75,6
  TOTAL rulajul pieţei valutare 93.979,7 160.191,3 393.706,3 577.801,1

*  Informaţia este prezentată la data tranzacţiei.
** Valutele sunt recalculate în echivalentul în USD la ratele de schimb medii lunare.

 

Operațiuni SWAP**

echivalentul in dolari SUA****
mii dolari SUA

 

  Piaţa interbancară
(SWAP fără BNM)
Piaţa intrabancară
(SWAP fără BNM)
  CUMPĂRĂRI VÂNZĂRI CUMPĂRĂRI VÂNZĂRI
Dolarul SUA 0 - - -
Euro 3.960,4 - - -
Rubla rusească - - - -
Leul românesc - - - -
Lira sterlină - - - -
Francul elveţian - - - -
Alte valute  - - - -
TOTAL rulajul pieţei valutare 3.960,4 - - -

* Informaţia este prezentată la data tranzacţiei.
** Metoda calculării volumului operaţiunilor SWAP - media ponderată zilnic, în funcţie de termenul operaţiunii SWAP (numărul de zile)Exemplu: SWAP 10 mil. USD cu termenul 15 zile în luna cu 30 zile calendaristice se reflectă ca 5 mil. USD.  
*** Valutele sunt recalculate în echivalentul în USD la ratele de schimb medii lunare.

 

Operațiuni FORWARD

echivalentul in dolari SUA
mii dolari SUA

 

  Piaţa interbancară 
(FORWARD fără BNM)
Piaţa intrabancară
(FORWARD fără BNM)
  CUMPĂRĂRI, echivalent in USD VÂNZĂRI, echivalent in USD CUMPĂRĂRI, echivalent in USD VÂNZĂRI, echivalent in USD
Dolarul SUA - - - -
Euro - - - -
Rubla rusească - - - -
Leul românesc - - - -
Lira sterlină - - - -
Francul elveţian - - - -
Alte valute  - - - -
TOTAL rulajul pieţei valutare - - - -

Luând în considerare  anticipările inflaționiste și evoluția pieței ca urmare a majorării  tarifelor la resursele energetice, care se manifestă la nivel internațional și, respectiv, în Republica Moldova, BNM monitorizează cu atenție situația și va interveni prin politica sa monetară pentru a crea condiții adecvate pe piața monetară, de credit și valutară. 


Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).