Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.09.2014

Active-garanţii acceptate de BNM

Pentru a obţine credite de la Banca Naţională a Moldovei (BNM) băncile comerciale trebuie să prezinte BNM gaj eligibil în sumă suficientă pentru a acoperi suma totală a creditelor acordate de BNM, dobînda şi alte plăţi aferente.

Active-garanţii acceptate de BNM sunt valorile mobiliare de stat, certificatele BNM, depozitele plasate la BNM, precum şi alte categorii de active eligibile stabilite de BNM (capitolul II al Regulamentului cu privire la modul de garantare a creditelor acordate de Banca Naţională a Moldovei băncilor).

BNM efectuează lunar, sau la necesitate mai frecvent, evaluarea activelor acceptate ca gaj conform procedurilor proprii, luând în consideraţie preţul de piaţă al bunului gajat (dacă un astfel de preţ există), riscurile implicate şi alţi factori, aplicând marjele de protejare.

Marjele şi alte detalii privind determinarea valorii garanţiei acceptate sunt prezentate în Extrasul din Normele cu privire la modul de determinare a valorii activelor acceptate de Banca Naţională ca garanţii la acordarea creditelor băncilor.

Pentru constituirea gajului la obţinerea creditelor de la Banca Naţională a Moldovei, băncile încheie Contractul general de gaj-amanet, care acţionează pe o perioadă nedefinită de timp şi Contractul de perfectare a gajului-amanet, care se încheie de fiecare dată cînd banca obţine credite de la BNM.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).