• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
10.09.2019

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență”

 

În temeiul art.20 alin.(1) lit.a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență”.

Inițierea elaborării proiectului regulamentului prenotat este condiționată de faptul că, la data de 2 septembrie 2019 a intrat în vigoare Legea nr.114/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.273 din 02.09.2019, art.388), prin care au fost operate modificări la Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, potrivit cărora doar băncile solvabile și viabile vor putea obține asistență de lichiditate în situații de urgență de la Banca Națională, la deplina sa discreție și în condițiile stabilite de către aceasta.

Prin Legea nr.114/2019 au fost abrogate prevederile Legii nr.548/1995 și ale Legii nr.419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat, care permiteau garantarea de către Guvern a asistenței de lichiditate în situații de urgență cu valori mobiliare de stat sau cu garanții de stat emise de Guvern în acest scop.

În acest context, cadrul normativ al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență urmează a fi actualizat, pentru a fi adus în concordanță cu legile sus-indicate și cu alte legi conexe, sub incidența cărora intră această formă de asistență, acordată băncilor de către Banca Națională a Moldovei în calitatea sa de creditor de ultimă instanță. Astfel, urmează a fi stabilite principiile, condițiile și modul de acordare a asistenței, categoriile de active eligibile pentru garantare, modul de constituire și de executare a garanțiilor și alte aspecte ce țin de aplicarea și utilizarea acestui instrument.

În scopul eficientizării procesului de elaborare a proiectului hotărârii, solicităm prezentarea, până la 24 septembrie 2019, a propunerilor și recomandărilor pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau, în format electronic, dlui Daniel Savin, pe adresa de e-mail: Daniel.Savin@bnm.md.

Pentru informații adiționale pot fi contactate persoanele responsabile: Renata Țurcanu, tel. 022 822 213, e-mail: Renata.Turcanu@bnm.md sau Valentina Salogub, tel. 022 822 427, e-mail: Valentina.Salogub@bnm.md