Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.04.2024

Anunț privind inițierea revizuirii Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 42/2018 și a Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.83/2019 (data-limită de prezentare a propunerilor/obiecțiilor – 16.04.2024)

 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin.(1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei (în continuare BNM) anunță inițierea procesului de revizuire a „Instrucțiunii cu privire  la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 42/2018” și a Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.83/2019  (în continuare – instrucțiuni).

Revizuirea instrucțiunilor este determinată de necesitatea:

 • actualizării modului de completare a rapoartelor cu conturile noi, ca urmare a revizuirii planului de conturi prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.36/2024;
 • actualizării rapoartelor existente conform celor incluse în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/451 al Comisiei din 17 decembrie 2020 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014;
 • completării setului existent de rapoarte din instrucțiuni cu rapoarte noi, printre care:
  „F 18 – Informații privind expunerile performante și neperformante”;
  „F 19 – Expuneri restructurate în urma dificultăților financiare”;
  „F 44 – Planuri de beneficii determinate și beneficiile angajaților”.

În urma celor expuse, pentru eficientizarea procesului de revizuire a instrucțiunilor, solicităm prezentarea, cel târziu până la 16 aprilie 2024, a propunerilor și recomandărilor de modificare și completare a instrucțiunilor, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr. 1, MD-2005, mun. Chișinău, Departamentul raportări și statistică. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică sirbnm@bnm.md sau la numerele de telefon: 022 822 119; 022 822 524.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).