• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.11.2023

Banca Națională a Moldovei își consolidează angajamentul față de finanțarea durabilă prin aderarea la rețeaua internațională pentru finanțare durabilă (SBFN)

 

Banca Națională a Moldovei a aderat, începând cu 8 noiembrie 2023, la rețeaua internațională pentru finanțare durabilă - Sustainable Banking and Finance Network (SBFN).

SBFN reprezintă o comunitate voluntară de autorități de reglementare a sectorului financiar, bănci centrale, ministere de finanțe, ministere de mediu și asociații industriale de pe piețele emergente, angajate în promovarea finanțării durabile. Aderarea BNM la SBFN va permite alinierea sistemului financiar al țării la prioritățile naționale și globale în acest domeniu.

Odată cu încheierea cu Fondul Monetar Internațional a Memorandumului cu privire la politicile economice și financiare, BNM s-a angajat să promoveze agenda de mediu în cadrul sistemului financiar, fixându-și, totodată, în planul său strategic „BNM 2025” angajamentul să asigure reziliența sistemului financiar la riscurile climatice.

În vederea atingerii acestor obiective, BNM a inițiat procesul de elaborare a Foii de parcurs pentru finanțarea durabilă a Republicii Moldova, beneficiind în acest proces de suportul Corporației Financiare Internaționale (IFC), membră a Grupului Băncii Mondiale. Considerând recomandările IFC în cadrul proiectului de asistență tehnică menționat, BNM a aderat la SBFN.

În calitate de membru oficial al SBFN, BNM va beneficia de suport în dezvoltarea capacităților de proiectare și implementare a inițiativelor naționale de finanțare durabilă și va obține acces la baza de date a SBFN - studii, analize, rapoarte privind evoluțiile implementării politicilor în țările membre. De asemenea, BNM va participa la reuniunile și schimbul de cunoștințe sau experiențe între membrii rețelei, precum și la grupurile de lucru tematice.

La ora actuală, SBFN reprezintă 83 de instituții membre din 64 de țări.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).