• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.06.2023

BNM a găzduit cea de-a 7-a reuniune a Comitetului de Coordonare al Proiectului TwinningBanca Națională a Moldovei (BNM) a găzduit cea de-a șaptea reuniune a Comitetului de Coordonare al Proiectului Twinning „Consolidarea supravegherii, guvernanței corporative și gestionarii riscurilor în sectorul financiar al Republicii Moldova", finanțat de Uniunea Europeană.

La reuniune au fost abordate și apreciate progresele înregistrate în perioada de raportare pentru fiecare arie de intervenție a proiectului fiind remarcate rezultatele înregistrate datorită suportului partenerilor din UE. Printre acestea sunt finalizarea proiectului Strategiei privind politica macro-prudențială a BNM; îmbunătățirea calității Raportului de Stabilitate Financiară; finalizarea activităților dedicate Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) pentru consolidarea capacităților instituționale în aplicarea într-un mod eficient și corect a practicilor europene privind protecția consumatorilor. De asemenea, printre realizări este remarcată consolidarea capacităților angajaților BNM responsabili de monitorizarea infrastructurii pieței financiare și a instrumentelor de plată; îndeplinirea unui criteriu explicit de aderare la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) prin aprobarea Regulamentului cu privire la transferul de credit și debitarea directă care vizează punerea în aplicare a prevederilor ajustate din Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, precum și finalizarea unui prim proiect al cererii de aderare la SEPA.

Membrii Comitetului de Coordonare și-au exprimat aprecierea pentru colaborarea fructuoasă în cadrul proiectului și au reiterat angajamentul de a continua implementarea reformelor necesare în scopul alinierii cadrului de reglementare și supraveghere financiară la standardele internaționale și ale Uniunii Europene, inclusiv pentru atingerea unei creșteri economice durabile pe termen lung.

La ședință au participat reprezentanți ai instituțiilor beneficiare ai proiectului Twinning: BNM și CNPF, ai Consorțiului de implementare format din Banca Națională a României, Banca Centrală a Regatului Țărilor de Jos, Banca Centrală a Lituaniei și Autoritatea de Supraveghere Financiară din România împreună cu reprezentantul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în calitate de autoritate contractantă.

Până acum, în cadrul proiectului, au fost desfășurate 79 de misiuni de asistență tehnică, care au cuprins 561 de zile de lucru/expert, precum și 7 vizite de studiu la sediul BNR.

Proiectul Twinning „Consolidarea supravegherii, guvernanței corporative și gestionării riscurilor în sectorul financiar”, finanțat de Uniunea Europeană, a demarat în luna octombrie 2021 pe o perioadă de 24 luni.  În legătură cu necesitatea alinierii depline a cadrului normativ in domeniul asigurărilor la cadrul UE și având în vedere preluarea acestui sector de către BNM de la 1 iulie, perioada de implementare a fost extinsă cu încă 6 luni, respectiv până pe data de 17 aprilie 2024.

Următoarea ședință a Comitetului de coordonare a proiectului de twinning este preconizată a avea loc în luna septembrie a anului curent.


Notă:

Twinning este un instrument al UE de cooperare instituțională între autoritățile statelor membre ale UE și autoritățile țărilor beneficiare. Proiectele Twinning urmăresc scopul de a dezvolta capacitățile instituționale ale autorităților beneficiare. În cadrul acestor proiecte, experți din sectorul public din UE sunt detașați pentru a oferi asistență autorităților beneficiare în vederea atingerii unor obiective specifice. Mai multe informații privind instrumentul de asistență Twinning sunt disponibile pe pagina web a Comisiei Europene.

Anterior, în perioada 2015-2017, BNM a beneficiat de un proiect Twinning pentru consolidarea capacității sale în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul cerințelor UE, iar CNPF a beneficiat de un proiect Twinning pentru dezvoltarea și consolidarea capacităților sale operaționale și instituționale în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale a pieței de capital, a fondurilor de investiții, a companiilor de asigurări, a asociațiilor de economii și împrumut și a fondurilor de pensii.’’

 

 

 

 

 

 

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).