• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.07.2022

Circa 200 de participanți la sesiunile de informare despre riscurile de spălare a banilor și măsurile de atenuare a acestora

 


Diminuarea riscurilor de spălare a banilor continuă să reprezinte o preocupare majoră atât pentru Banca Națională a Moldovei (BNM), cât și pentru entitățile raportoare. Cele două sesiuni de informare, dedicate rezultatelor ultimei evaluări naționale în domeniu, au adunat aproape 200 de reprezentanți ai sectoarelor supravegheate, care au fost interesați de măsurile de reducere a vulnerabilităților identificate. Sesiunile au fost organizate cu suportul Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) și au fost moderate de către experți naționali și internaționali în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT).

Scopul acestor sesiuni a fost de a discuta atât riscurile sectoriale identificate, cât și măsurile de atenuare a acestora. Totodată, prezentarea expertului internațional invitat a inclus și o analiză comparativă a riscurilor de spălare a banilor sau finanțare a terorismului relevate la nivelul Uniunii Europene, fiind exemplificate produsele și serviciile cu grad sporit de risc.

Potrivit recomandărilor formulate, entitățile raportoare ar trebui să întreprindă o serie de măsuri pentru asigurarea conformității cu cerințele AML/CFT. Printre acestea se numără identificarea și evaluarea constantă a riscurilor, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, aplicarea și adaptarea măsurilor de precauție privind clientila în funcție de nivelul de risc sau metodele de identificare (de ex. cu prezență fizică sau la distanță). De asemenea, a fost subliniată importanța identificării beneficiarilor efectivi și a persoanelor expuse politic. În formularea acestor recomandări, formatorii sesiunilor s-au raportat atât la prevederile locale privind AML/CFT, cât și la Directivele 4 și 5 ale UE în acest domeniu.

Sesiunile de informare organizate se înscriu în șirul de măsuri sprijinite de către Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea capacităților și îmbunătățirea cadrului de reglementare în domeniul AML/CFT. Tot în cadrul acestui proiect, BNM va dispune în curând de o soluție IT de ultimă generație, destinată automatizării și eficientizării proceselor de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor și a structurii acționariatului băncilor supravegheate.

Rezultatele evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului se conțin în cel de-al doilea Raport, publicat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în data de 1 aprilie 2022. Documentul prezintă amenințările și vulnerabilitățile identificate la nivelul fiecărui sector evaluat.