• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.12.2016

Hotărîrea CE al BNM nr. 333 din 1 decembrie 2016 cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă

Publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr 441-451, art. 2134

 

ÎNREGISTRAT:
Ministrul Justiției
al Republicii Moldova
Vladimir CEBOTARI

nr. 1161 din 08.12.2016

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. 255
din 17 noiembrie 2011

Cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire
de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 256 din 17 noiembrie 2011

În temeiul art. 11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c) și art.72 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare şi art. 37 alin. (1) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 256 din 17 noiembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 203-205, art.1805), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) La punctul 15 cuvântul „mii” se exclude;
2) După punctul 16 se completează cu punctele 161 și 162 cu următorul cuprins:
„161. În raportul ORD0109B se includ toate tranzacțiile interbancare cu numerar, inclusiv operațiunile de schimb a nominalului între bănci. În cazul dat se vor reflecta ambele tranzacții - de încasare și de eliberare a numerarului de către fiecare banca.
162. În Raportul ORD0109B sunt reflectate sumele efectiv primite/eliberate de către banca-raportor.”.

2. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

3. Prima raportare conform prevederilor punctului 1 al prezentei hotărîri se va efectua pentru luna ianuarie 2017.

Președintele
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA