• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
06.01.2023

Informația privind evoluția activelor oficiale de rezervă în luna decembrie 2022La 30 decembrie 2022, activele oficiale de rezervă au constituit 4 474,17 mil. dolari SUA, în creștere cu 199,72 mil. dolari SUA în comparație cu 30 noiembrie 2022, când acestea au însumat 4 274,45 mil. dolari SUA.

 

Majorarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de:

 • intervențiile nete pe piața valutară internă sub formă de cumpărări de valută: 75,40 mil. dolari SUA;
 • înregistrarea suportului bugetar în favoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  -63,89 mil. dolari SUA (echivalentul a 60,00 mil. EUR) sub formă de împrumut oferit de Agenția Franceză de Dezvoltare, Paris pentru modernizarea sistemului energetic și feroviar;
 • înregistrarea suportului bugetar în favoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  - 43,76 mil. dolari SUA sub formă de grant oferit de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în cadrul programului „Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare”;
 • aprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în raport cu dolarul SUA: 29,43 mil. dolari SUA;
 • înregistrarea creditelor și a granturilor în favoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova pentru proiecte investiționale - 13,22 mil. dolari SUA, din care 7,36 mil. dolari SUA (echivalentul a 7,00 mil. EUR) sub formă de împrumut oferit de Banca Europeană pentru Investiții   în cadrul proiectului “Livada Moldovei” și 2,12 mil. dolari SUA (echivalentul a 2,00 mil. EUR) sub formă de ajutor umanitar acordat refugiaților ucraineni din partea Ministerului Finanțelor al Lituaniei;
 • veniturile din gestionarea rezervelor valutare: 10,52 mil. dolari SUA;
 • intrări nete aferente rezervelor obligatorii în valută ale băncilor licențiate: 4,71 mil. dolari SUA;
 • reevaluarea valorilor mobiliare menținute în portofoliul de investiții: 1,85 mil. dolari SUA;
 • intrări nete din contul Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă: 0,54 mil. dolari SUA;
 • alte intrări nete: 3,21 mil. dolari SUA.

 

Totodată, pe parcursul perioadei de raportare, diminuarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de:

 • plățile Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova: 15,99 mil. dolari SUA;
 • rezultatul net al operațiunilor de tip swap valutar pe piața valutară internă: 15,87 mil. dolari SUA;
 • plățile aferente serviciului datoriei publice externe a Republicii Moldova: 14,95 mil. dolari SUA.

 

Tabel: Activele oficiale de rezervă și activele externe nete, mii dolari SUA

 

Sold la 31 decembrie 2022

Sold la 30 noiembrie 2022

Modificarea în  decembrie 2022

Modificarea cumulativă de la finele anului 2021

Activele oficiale de rezervă

4 474 174,91

4 274 447,94

199 726,97

572 296,44

Activele externe nete

4 409 834,43

4 208 826,59

201 007,84

600 484,88

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: