• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
06.09.2022

Informația privind evoluția activelor oficiale de rezervă în luna august 2022La 30 august 2022, activele oficiale de rezervă au constituit 4 182,37 mil. dolari SUA, în creștere cu 457,27 mil. dolari SUA în comparație cu 29 iulie 2022, când acestea au însumat      3 725,10 mil. dolari SUA.

Majorarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de:

- înregistrarea suportului bugetar debursat de instituțiile Băncii Mondiale în sumă de 154,05 mil. dolari SUA, din care 143,41 mil. dolari SUA (echivalentul a 142,10 mil. EUR)  în cadrul operațiunii de politici de dezvoltare cu privire la răspunsul la situații de urgență, reziliență și competitivitate a Moldovei;

- intervențiile nete pe piața valutară internă sub formă de cumpărări de valută: 108,70 mil. dolari SUA;

- înregistrarea în favoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova a suportului bugetar în sumă de 127,08 mil. dolari SUA (echivalentul a 125 mil. EUR) debursat de Comisia Europeană în numele UE, din care:
• cea de-a doua tranșă de grant în sumă de 76,28 mil. dolari SUA (echivalentul a 75 mil. EUR) pentru susținerea populației vulnerabile afectată de prețurile majorate la energie și atenuarea presiunii economice asociată cu fluxul de refugiați din Ucraina;
• primele tranșe de împrumut și grant în sumă de 50,80 mil. dolari SUA (echivalentul a 50 mil. EUR) din cadrul noului program de asistența macrofinanciară;

- intrările nete aferente rezervelor obligatorii în valută ale băncilor licențiate: 74,71 mil. dolari SUA;

- înregistrarea suportului bugetar debursat de Agenția Franceză de Dezvoltare în favoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova – 15,29 mil. dolari SUA (echivalentul a 15 mil. EUR);

- înregistrarea creditelor și a granturilor în favoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova pentru proiecte investiționale: 14,73 mil. dolari SUA;

- înregistrarea suportului bugetar sub formă de împrumut în sumă de 7,92 mil. dolari SUA (echivalentul a 7,93 mil. EUR) debursat de Banca Europeană de Investiții în cadrul proiectului de dezvoltare a infrastructurii căilor ferate din Moldova;

- veniturile din gestionarea rezervelor valutare: 4,35 mil. dolari SUA;

- alte intrări nete: 0,35 mil. dolari SUA.

 

Totodată, pe parcursul perioadei de raportare, diminuarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de:

 • deprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în raport cu dolarul SUA: 26,21 mil. dolari SUA;
 • plățile aferente serviciului datoriei publice externe a Republicii Moldova: 15,90 mil. dolari SUA;
 • plățile Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova: 6,05 mil. dolari SUA;
 • reevaluarea valorilor mobiliare menținute în portofoliul de investiții: 0,96 mil. dolari SUA;
 • ieșirile nete din contul Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă: 0,79 mil. dolari SUA.


 

Tabel:
Activele oficiale de rezervă și activele externe nete, mii dolari SUA

 

Sold la 30 august 2022

Sold la 29 iulie 2022

Modificarea în august 2022

Modificarea cumulativă de la finele anului 2021

Activele oficiale de rezervă

4 182 366,98

3 725 101,88

457 265,10

280 488,51

Activele externe nete

4 110 080,21

3 651 821,40

458 258,81

300 730,66

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: