• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.01.2021

Informație privind evoluția activelor oficiale de rezervă în luna decembrie 2020La 31 decembrie 2020, activele oficiale de rezervă au constituit 3 783,54 mil. dolari SUA, în creștere cu 103,07 mil. dolari SUA în comparație cu 30 noiembrie 2020, când acestea au însumat 3 680,47 mil. dolari SUA.

Majorarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de:

 • înregistrarea creditelor și a granturilor în favoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova pentru proiecte investiționale: 59,28 mil. dolari SUA, inclusiv 49,95 mil. dolari SUA (echivalentul a 40,83 mil. EUR) primite de la Banca Europeană de Investiții și 3,82 mil. dolari SUA primite de la Asociația Internațională pentru Dezvoltare  în cadrul unor proiecte pentru susținerea programelor din sectorul drumurilor și 3,65 mil. dolari SUA (echivalentul a 3,00 mil. EUR) primite de la Asociația Internațională pentru Dezvoltare în cadrul unor proiecte de răspuns de urgență la COVID-19;
 • intervențiile pe piața valutară internă sub formă de cumpărări de valută: 41,00 mil. dolari SUA;
 • aprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în raport cu dolarul SUA: 34,53 mil. dolari SUA;
 • înregistrarea mijloacelor în favoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova debursate de Comisia Europeană pentru suport bugetar: 6,13 mil. dolari SUA (echivalentul a 5,00 mil. EUR);
 • intrările nete în contul Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă: 1,81 mil. dolari SUA;
 • veniturile din gestionarea rezervelor valutare: 0,76 mil. dolari SUA;
 • alte intrări nete: 0,36 mil. dolari SUA.

Totodată, pe parcursul perioadei de raportare, diminuarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de:

 • plățile Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova: 26,76 mil. dolari SUA;
 • plățile aferente serviciului datoriei publice externe a Republicii Moldova: 9,44 mil. dolari SUA;
 • plățile nete aferente rezervelor obligatorii în valută ale băncilor licențiate:  4,15 mil. dolari SUA;
 • reevaluarea valorilor mobiliare menținute în portofoliul de investiții: 0,45 mil. dolari SUA.


Tabel:
Activele oficiale de rezervă și activele externe nete, mii dolari SUA

 

Sold la 31 decembrie 2020

Sold la 30 noiembrie 2020

Modificarea în  decembrie 2020

Modificarea cumulativă de la finele anului 2019

Activele oficiale de rezervă

3 783 538,48

3 680 471,16

103 067,32

723 906,60

Activele externe nete

3 642 229,72

3 540 731,66

101 498,06

763 496,07

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: