Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.05.2023

Informație privind evoluția activelor oficiale de rezervă în luna aprilie 2023La 28 aprilie 2023, activele oficiale de rezervă au constituit 4 852,82 mil. dolari SUA, în creștere cu 173,47 mil. dolari SUA în comparație cu 31 martie 2023, când acestea au însumat 4 679,35 mil. dolari SUA.

Majorarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de:

 • înregistrarea creditelor în favoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova, ECF (Extended Credit Facility) și EFF (Extended Fund Facility) tranșa V, debursate de Fondul Monetar Internațional – 95,92 mil. dolari SUA (echivalentul a 70,95 mil. DST);
 • intervențiile pe piața valutară internă sub formă de cumpărări de valută: 51,0 mil. dolari SUA;
 • aprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în raport cu dolarul SUA: 20,89 mil. dolari SUA;
 • veniturile din gestionarea rezervelor valutare: 15,14 mil. dolari SUA;
 • înregistrarea în favoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova a suportului bugetar în sumă de 10,92 mil. dolari SUA (echivalentul a 10 mil. euro) debursat de Comisia Europeană în numele UE, care reprezintă cea de-a doua tranșă de grant din cadrul noului program de asistență macrofinanciară; 
 • înregistrarea în favoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova a altor tipuri de încasări în conturile de suport bugetar: 2,70 mil. dolari SUA;
 • înregistrarea creditelor și a granturilor în favoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova pentru proiecte investiționale: 2,24 mil. dolari SUA;
 • intrările nete în conturile Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă: 1,70 mil. dolari SUA;
 • alte intrări nete: 1,91 mil. dolari SUA.

Totodată, pe parcursul perioadei de raportare, diminuarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de:

 • plățile aferente serviciului datoriei publice externe a Republicii Moldova: 11,57 mil. dolari SUA;
 • ieșirile nete aferente rezervelor obligatorii în valută ale băncilor licențiate: 11,33 mil. dolari SUA;
 • plățile Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova: 5,03 mil. dolari SUA;
 • reevaluarea valorilor mobiliare menținute în portofoliul de investiții: 1,02 mil. dolari SUA.


Tabel:
Activele oficiale de rezervă și activele externe nete, mii dolari SUA

 

Sold la 28 aprilie 2023

Sold la 31 martie 2023

Modificarea în aprilie 2023

Modificarea cumulativă de la finele anului 2022

Activele oficiale de rezervă

4 852 824,09

4 679 353,36

173 470,73

378 649,18

Activele externe nete

4 787 954,27

4 614 259,10

173 695,17

378 119,84

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: