Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
07.12.2022

Informația privind evoluția activelor oficiale de rezervă în luna noiembrie 2022La 30 noiembrie 2022, activele oficiale de rezervă au constituit 4 274,45 mil. dolari SUA, în descreștere cu 58,91 mil. dolari SUA în comparație cu 31 octombrie 2022, când acestea au însumat 4 333,36 mil. dolari SUA.

 

Diminuarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de:

 • intervențiile nete pe piața valutară internă sub formă de vânzări de valută: 175,18 mil. dolari SUA (din care procurări nete în sumă de 17 mil. dolari SUA și vânzări în sumă de 184,50 mil. EUR, în echivalent 192,18 mil. dolari SUA);
 • plățile aferente serviciului datoriei publice externe a Republicii Moldova: 21,01 mil. dolari SUA;
 • plățile Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova: 11,33 mil. dolari SUA;
 • ieșirile nete din contul Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă: 2,73 mil. dolari SUA;
 • ieșirile nete aferente rezervelor obligatorii în valută ale băncilor licențiate: 0,48 mil. dolari SUA;
 • alte ieșiri nete: 0,02 mil. dolari SUA.

 

Totodată, pe parcursul perioadei de raportare, majorarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de:

 • aprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în raport cu dolarul SUA: 60,28 mil. dolari SUA;
 • înregistrarea suportului bugetar în favoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  - 41,92 mil. dolari SUA, din care 41,56 mil. dolari SUA (echivalentul a 40,00 mil. EUR) sub formă de grant oferit de Guvernul Germaniei pentru asigurarea securității energetice a grupurilor vulnerabile ale populației din Republica Moldova și 0,36 mil. dolari SUA (echivalentul a 0,34 mil. EUR) din partea Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, România.
 • înregistrarea creditelor și a granturilor în favoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova pentru proiecte investiționale – 24,63 mil. dolari SUA din care 23,37 mil. dolari SUA (echivalentul a 22,90 mil. EUR) debursate de Banca Europeană de Investiții în cadrul proiectelor de reabilitare a drumurilor și de eficiență energetică;
 • rezultatul net al operațiunilor de tip swap valutar pe piața valutară internă: 15,05 mil. dolari SUA;
 • veniturile din gestionarea rezervelor valutare: 8,05 mil. dolari SUA;
 • reevaluarea valorilor mobiliare menținute în portofoliul de investiții: 1,91 mil. dolari SUA.

 

Tabel: Activele oficiale de rezervă și activele externe nete, mii dolari SUA

 

Sold la 30 noiembrie 2022

Sold la 31 octombrie 2022

Modificarea în  noiembrie 2022

Modificarea cumulativă de la finele anului 2021

Activele oficiale de rezervă

4 274 447,94

4 333 359,80

-58 911,86

372 569,47

Activele externe nete

4 208 826,59

4 268 007,47

-59 180,88

399 477,04

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: