• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.12.2017

Notă de informare privind măsurile de constituire a Depozitarului central unic al valorilor mobiliare

 

Scopul

Prezenta notă are ca scop descrierea măsurilor realizate  și a activităților planificate de Banca Națională a Moldovei (BNM) în vederea constituirii Depozitarului central unic al valorilor mobiliare (DCU), conform cerințelor Legii nr.234/2016.

 

Planificarea activităților de constituire a DCU

Pentru a asigura constituirea și demararea activității DCU în perioada stabilită de Legea nr.234/2016 (aprilie 2018), de către BNM au fost realizate următoarele activități de bază:

 1. a fost desemnat un manager de proiect și creat grupul de lucru responsabil de constituirea DCU;
 2. a fost elaborat un plan detaliat de măsuri privind constituirea DCU, care permite planificarea și evaluarea întregului proiect;
 3. au fost planificate și alocate resursele necesare pentru constituirea DCU;
 4. au fost purtate negocierile relevante și s-a reușit atragerea instituțiilor internaționale (FMI și USAID), care oferă suport BNM în vederea constituirii DCU.

Măsurile ce țin constituirea DCU au fost structurate de BNM în următoarele direcții principale de activitate:

 1. măsuri inițiale (elaborarea actelor legislative privind DCU);
 2. măsuri privind înființarea și înregistrarea de stat a DCU;
 3. măsuri privind achiziția soluției software a DCU;
 4. măsuri privind crearea organelor de conducere și atragerea personalului DCU;
 5. măsuri privind activitățile organizatorice și de logistică;
 6. măsuri privind elaborarea reglementărilor privind activitatea DCU.

 

Evaluarea generală a măsurilor realizate în vederea constituirii DCU

Per total, conform situației la data de 1 decembrie 2017, au fost realizate cca 23% din măsurile planificate în vederea constituirii DCU. Măsurile din cadrul principalelor direcții de activitate au fost realizate în următoarele proporții:

 

Activități realizate până în prezent

În vederea constituirii DCU, conform situației la 1 decembrie 2017, de către BNM au fost realizate următoarele activități de bază:

 1. au fost definitivate (100%) documentele de constituire ale DCU și coordonate cu părțile implicate;
 2. au fost definitivate (100%) pregătirile pentru adunarea de constituire a DCU, inclusiv negocierile cu alți fondatori ai DCU și actele notariale necesare;
 3. a fost definitivată (100%) evaluarea ofertelor pentru elaborarea soluției software a DCU și identificată compania care va livra soluția software;
 4. a fost elaborat proiectul Hotărârii CE al BNM privind măsurile de constituire a DCU;
 5. au fost elaborate (100%) documentele primare, care urmează a fi aprobate imediat după înregistrarea de stat a DCU;
 6. au fost inițiate acțiuni de logistică și organizare internă privind activitatea DCU (elaborarea proiectului bugetului DCU, evaluarea necesităților de bunuri și servicii pentru DCU);
 7. au fost elaborate reglementările interne ale DCU în proporție de cca 9%.

 

Activități planificate

Pentru perioada decembrie 2017 - decembrie 2019 sunt planificate următoarele activități principale:

desfășurarea adunării de constituire și înregistrarea de stat a DCU

dec. 2017

desemnarea organelor de conducere și atragerea personalului DCU

dec. 2017 – apr. 2018

achiziționarea și ajustarea soluției software a DCU

dec. 2017 – apr. 2018

elaborarea și aprobarea Regulilor DCU și a reglementărilor interne ale DCU

dec. 2017 – apr. 2018

elaborarea și aprobarea actelor BNM aferente activității DCU

dec. 2017 – apr. 2018

activități organizatorice și de logistică (sediu, achiziții bunuri și servicii, organizare internă)

dec. 2017 – apr. 2018

transferul înregistrărilor privind VMS către DCU

apr. 2018 – mai 2018

interacțiunea DCU cu SAPI și alte sisteme electronice ale BNM

apr. 2018 – iun. 2018

interacțiunea DCU cu Bursa de Valori a Moldovei

iun. 2018 – iul. 2018

transferul înregistrărilor privind VMC către DCU

iul. 2018 – dec. 2019

 

Agenda evenimentelor

Agenda cuprinde următoarele evenimente principale privind constituirea DCU: