• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
24.08.2018

Proiectul Hotărârii Comitetului Executiv "cu privire la cerințele privind depunerea, recepționarea, evidența și păstrarea cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești și privind aplicarea prevederilor legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului"

24.08.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 24.08.2018, consultarea publică a proiectului de hotărâre cu privire la cerințele privind depunerea, recepționarea, evidența și păstrarea cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești și privind aplicarea prevederilor legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Proiectul Hotărârii a fost elaborat în conformitate cu Legea cu privire la Banca Națională nr.548 din 21.07.1995, Legea nr. 180 din 26.07.2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală, Legea nr.308 din 22.12.2017 privind prevenirea și combaterea spălării  banilor și finanțării terorismului și Regulamentul cu privire la cerințele privind  prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr. 200 din 09.08.2018.

Astfel, realizarea prevederilor Hotărârii vor asigura executarea prevederilor art.9 alin.(1) subpct.1) din Legea nr.180, a art.9 alin.(3) al Legii nr.180, potrivit căruia „autoritățile participante la procesul de declarare voluntară a bunurilor, în executarea prevederilor prezentei legi, sunt obligate să aplice prevederile legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului” și a art.17 din Legea nr.180 care stipulează că “prevederile prezentei legi nu limitează aplicarea prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”

De asemenea, prevederile Hotărârii vor asigura conformarea cu recomandările secretariatului Comitetului de experți ai Consiliului Europei în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL) și a practicilor internaționale în procesul de implementare a programelor de conformitate fiscală voluntară, necesare a fi luate în considerare pentru a preveni riscurile de spălare de bani.

Realizarea scopului menționat va avea loc prin ajustarea politicilor și procedurilor interne ale băncilor pentru gestionarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în procesul de declarare voluntară a mijloacelor bănești și aplicarea măsurilor adiționale de control intern bazate pe riscuri, efectuarea activităților speciale de analiză aferente activităților/tranzacțiilor implicate și atragerea atenției particulare asupra identității beneficiarului efectiv, precum monitorizarea continuă a relației cu subiectul declarării, în special în privința originii și sursei fondurilor.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate până pe data de 10.09.2018, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. 

Proiectului hotărârii cu privire la cerințele privind depunerea, recepționarea, evidența și păstrarea cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești și privind aplicarea prevederilor legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului şi  nota de argumentare sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naţionale a Moldovei.

 

         Proiect:

              DOC           PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul de hotărâre cu privire la cerințele privind depunerea, recepționarea, evidența
și păstrarea cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești
și privind aplicarea prevederilor legislației din domeniul prevenirii
și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

 

Banca Naţională a Moldovei a elaborat şi propune spre atenția publicului proiectul de hotărâre cu privire la cerințele privind depunerea, recepționarea, evidența și păstrarea cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești și privind aplicarea prevederilor legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Proiectul Hotărârii a fost elaborat în conformitate cu Legea cu privire la Banca Națională nr.548 din 21.07.1995, Legea nr. 180 din 26.07.2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală, Legea nr.308 din 22.12.2017 privind prevenirea și combaterea spălării  banilor și finanțării terorismului și Regulamentul cu privire la cerințele privind  prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr. 200 din 09.08.2018.

Astfel, realizarea prevederilor Hotărârii vor asigura executarea prevederilor art.9 alin.(1) subpct.1) din Legea nr.180, a art.9 alin.(3) al Legii nr.180, potrivit căruia „autoritățile participante la procesul de declarare voluntară a bunurilor, în executarea prevederilor prezentei legi, sunt obligate să aplice prevederile legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului” și a art.17 din Legea nr.180 care stipulează că “prevederile prezentei legi nu limitează aplicarea prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”

De asemenea, prevederile Hotărârii vor asigura conformarea cu recomandările secretariatului Comitetului de experți ai Consiliului Europei în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL) și a practicilor internaționale în procesul de implementare a programelor de conformitate fiscală voluntară, necesare a fi luate în considerare pentru a preveni riscurile de spălare de bani.

Realizarea scopului menționat va avea loc prin ajustarea politicilor și procedurilor interne ale băncilor pentru gestionarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în procesul de declarare voluntară a mijloacelor bănești și aplicarea măsurilor adiționale de control intern bazate pe riscuri, efectuarea activităților speciale de analiză aferente activităților/tranzacțiilor implicate și atragerea atenției particulare asupra identității beneficiarului efectiv, precum monitorizarea continuă a relației cu subiectul declarării, în special în privința originii și sursei fondurilor.