• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
16.05.2017

Proiectul Hotărârii "Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.54 din 09.03.2016"

15.05.2017Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începând cu data de 15.05.2017, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit”.

Elaborarea și adoptarea proiectului de decizie este impusă de necesitatea optimizării cadrului de raportare în scopuri prudențiale, care va contribui la consolidarea supravegherii bancare în contextul implementării Registrului riscului de credit.

Proiectul prezintă unele precizări aferente modului de completare a rapoartelor prezentate de către bănci în conformitate cu instrucţiunea sus-menționată, precum și raportarea unor informații suplimentare  necesare în cadrul optimizării și extinderii informaţiilor  obţinute de la bănci privind  portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate, fapt care va permite supraveghetorului să monitorizeze mai eficient riscurile la care este expus sectorul bancar și să solicite băncilor implementarea în timp util a măsurilor necesare pentru diminuarea pierderilor potențiale aferente activității de creditare.

Rezultatul scontat al implementării proiectului supus consultării publice este perfecționarea metodelor de supraveghere bancară, monitorizarea riscului de credit, precum și optimizarea cadrului de raportare.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul temeiul art.5 alin. (1) lit. c) și d), art.11 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. c)  și art. 44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 25, art. 33 alin. (2), art. 37 alin. (1) și art. 40 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate din Republica Moldova.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate până pe data de 05.06.2017, pe adresa electronică: supraveghere@bnm.md, indicând în denumirea mesajului textul [RRC]„Recomandările pe marginea modificărilor la Instrucțiune” sau pe adresa poștală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. Pentru informații ne puteți contacta  la numărul de telefon: 022822470/822318.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru  modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiect

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. __
din________________2017

Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii
privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci
a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.54 din 09.03.2016

În temeiul art.5 alin. (1) lit. c) și d), art.11 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. c)  și art. 44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 25, art. 33 alin. (2), art. 37 alin. (1) și art. 40 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Instrucțiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.54 din 09 martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 59-67 art. 434), cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la  Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.1172 din 15 decembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:

1) Punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„7. Sumele în lei moldoveneşti şi în valută se indică în rapoarte în numere întregi. În cazul în care în raport urmează a fi indicat codul monedei naţionale/valutei, se indică codurile numerice ale acestora conform ISO 4217. Echivalentul în lei moldovenești pentru sumele în valută se va calcula cu utilizarea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele respective, valabil la data pentru care este raportată informația.”.

2) Punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins :

“9. Înainte de prezentarea rapoartelor la Banca Naţională a Moldovei, sumele se confruntă cu cele din rapoartele precedente. Dacă s-au constatat necorespunderi sau divergenţe esenţiale de la o perioadă la alta, concomitent cu raportul corectat în formă electronică, se expediază o notă explicativă pe suport hârtie. În scopul prezentei Instrucțiuni, prin divergență esențială se subînțeleg erorile constatate în coloanele 3, 12, 33 și 96 din raportul ORD 3.17, precum și erorile constatate în coloana 34, dacă divergența depășește valoarea de 500 mii lei sau echivalentul acesteia. În celelalte cazuri notele explicative se vor prezenta la solicitarea BNM.”.

3) În Anexa nr.1 la Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării şi supravegherii riscului de credit :
a) tabelul va avea următorul cuprins:

.DOC     .PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv  al Băncii Naţionale a Moldovei
„ Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare
în vederea identificării și supravegherii riscului de credit,
aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.54 din 09.03.2016

 

Proiectul hotărârii pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.54 din 09.03.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 59-67 art. 434 din 18.03.2016), a fost elaborat în temeiul  art. 5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c) și art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările şi completările ulterioare, art.25 alin.(1) și (3), art.28? alin.(1) lit. a), alin.(3) și (4) şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare.

Modificările și completările la Instrucțiunea  nominalizată sunt condiționate de tranziția la Basel III, precum și de angajamentele asumate față de Fondul Monetar Internațional.

Astfel, modificările la Instrucțiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit au drept scop consolidarea supravegherii bancare și asigurarea stabilității financiare. Proiectul prevede  unele precizări privind modul de completare a rapoartelor prezentate de către bănci în conformitate cu instrucțiunea elaborată, precum și informații noi necesare de raportat pentru conformarea prevederilor care vor intra în vigoare ca urmare a implementării Basel III prin prisma cadrului legislativ european.

Ținând cont că activitatea bancară din Republica Moldova este expusă unui spectru larg de riscuri,  cea mai mare pondere revenindu-i riscului de credit, informațiile noi colectate vor permite Băncii Naționale să identifice la un nivel incipient și să monitorizeze mai eficient riscul de credit la care este expus sectorul bancar, respectiv va fi posibilă implementarea de către bănci în timp util a măsurilor necesare pentru diminuarea pierderilor potențiale aferente activității de creditare. Modificările şi completările la instrucțiune vor conduce la optimizarea cadrului de raportare în scopuri prudențiale şi, ca urmare, la consolidarea supravegherii bancare bazate pe risc. Totodată, datele acumulate conform noilor ajustări vor fi ulterior un suport informațional pentru analiza nivelului de stabilitate financiară și vor permite publicarea unor noi rapoarte care vor conține informație utilă pentru setarea apetitului la risc de către bănci.