• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
06.10.2014

Sistemul de dealeri primari

Piaţa VMS în Republica Moldova este organizată prin intermediul băncilor - Dealeri primari, care au încheiat cu Banca Naţională a Moldovei (BNM) acorduri cu privire la îndeplinirea funcţiilor de dealer primar pe piaţa valorilor mobiliare de stat.
Dealerii primari pot participa la licitaţiile de plasare a VMS în numele şi din cont propriu, precum şi din contul clienţilor, la cererea acestora. Clienţii Dealerilor primari pot fi persoane fizice şi juridice, rezidente sau nerezidente.
BNM în conformitate cu criteriile de selectare a băncilor în calitate de dealeri primari şi de evaluare a activitatii lor determină şi modifică lista dealerilor primari. BNM, trimestrial, analizează activitatea dealerilor primari şi, în caz de nerespectare a criteriilor,poate să suspende pe o perioadă sau rezilia Acordul cu privire la îndeplinirea funcţiilor de dealer primar.

Criterii privind selectarea băncilor în calitate de dealeri primari şi evaluarea activităţii lor

1. Dealerii primari sînt selectaţi pentru a presta servicii specifice pe piaţa valorilor mobiliare de stat prin participarea la licitaţiile desfăşurate pe piaţa primară şi tranzacţionarea VMS pe piaţa secundară la preţurile pe care ei sînt obligaţi să le anunţe. 
2. Obligaţiile principale ale dealerilor primari sînt:

  1) să acţioneze ca intermediari între emitent şi investitori prin distribuirea VMS cumpărate şi facilitarea extinderii bazei de investitori;

  2) să asigure lichiditatea pieţei prin promovarea tranzacţionării VMS pe piaţa secundară. 

3. Pentru a dobîndi şi a-şi menţine calitatea de dealer primar, băncile solicitante trebuie:

  1) să depună la Banca Naţională o cerere în vederea dobîndirii calităţii de dealer primar;

  2) să încheie cu Banca Naţională Acordul cu privire la îndeplinirea funcţiilor de dealer primar pe piaţa valorilor mobiliare de stat (anexa nr.3);

  3) să îndeplinească criteriile stabilite la punctul 22 din prezentul regulament pentru dobîndirea şi menţinerea calităţii de dealer primar.

4. Banca Naţională selectează dealerii primari şi evaluează activitatea lor pe piaţa primară şi secundară a valorilor mobiliare de stat în baza următoarelor criterii:

  1) pe durata a 3 luni precedente depunerii cererii banca a cumpărat la licitaţii VMS în nume şi în cont propriu;

  2) banca deţine cuantumul capitalului minim necesar;

  3) nu i-au fost aplicate de Banca Naţională măsuri de remediere prin care i se interzice atragerea depozitelor;

  4) dispune de cont curent deschis la Banca Naţională;

  5) este participant la SIC al Băncii Naţionale şi a organizat ţinerea evidenţei valorilor mobiliare la nivelul doi, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.252-253, art.1547);

  6) dispune de spaţii separate necesare pentru derularea operaţiunilor cu VMS şi de personal calificat care posedă cunoştinţe şi experienţă profesională necesare îndeplinirii responsabilităţilor atribuite;

  7) dispune de dotări tehnice corespunzătoare (Bloomberg Professional Service, programe şi echipamente informatice conectate la acesta, echipamente de comunicaţii specifice – telefon, fax, etc.);

  8) are elaborate şi aprobate proceduri proprii privind modalitatea de lucru cu clienţii, evidenţa deţinerilor clienţilor, controlul intern al activităţii cu VMS;

  9) participă la licitaţiile de vînzare a VMS desfăşurate pe piaţa primară, după cum urmează:

a) dealerii primari al căror nivel al activelor este mai mare sau egal cu 1.0 mlrd. lei participă la fiecare licitaţie (fiecare cod ISIN) de vînzare a valorilor mobiliare de stat;
b) dealerii primari al căror nivel al activelor este mai mic de 1.0 mlrd. lei participă minimum la 50 la sută din numărul total de licitaţii de vînzare a valorilor mobiliare de stat (fiecare cod ISIN) desfăşurate pe parcursul unei luni;

  10) procură în decursul fiecărui trimestru VMS într-un cuantum minim de:  

a) 2.0% din volumul mediu trimestrial oferit de Ministerul Finanţelor pe parcursul a patru trimestre precedente - pentru dealerii primari al căror nivel al activelor este mai mare sau egal cu 1.0 mlrd. lei;
b) 1.0% din volumul mediu trimestrial oferit de Ministerul Finanţelor pe parcursul a patru trimestre precedente - pentru dealerii primari al căror nivel al activelor este mai mic de 1.0 mlrd. lei;

  11) contribuie la crearea lichidităţii pieţei secundare a valorilor mobiliare de stat, efectuînd trimestrial tranzacţii în volum minim de 1.5% din volumul total al tranzacţiilor de vînzare / cumpărare efectuate cu VMS în trimestrul precedent de către toţi dealerii primari (cu excepţia operaţiunilor de piaţă deschisă ale BNM);

  12) în scopul menținerii pieței secundare, afișează cotații ferme zilnic în volum minim stabilit la discreția sa pentru minim trei tipuri de VMS recent plasate la licitațiile pe piața primară sau oricare trei tipuri de VMS disponibile în portofoliul propriu.

5. Prevederile punctului 22 subpunctele 9), 10), 11) și 12) se aplică corespunzător numai perioadei de activitate în calitate de dealer primar.
6. Banca Naţională, în conformitate cu criteriile de selectare a băncilor în calitate de dealeri primari şi de evaluare a activităţii lor, determină şi modifică lista dealerilor primari, care se publică pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale. Banca Naţională monitorizează în permanenţă şi analizează trimestrial activitatea dealerilor primari.


Notă: Prevederi din Regulamentul cu privire la plasarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale Nr. 96 din 17 mai 2013 și de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova cu nr. 13/2-1/133 din 17 mai 2013)

Lista dealerilor primari pe piața valorilor mobiliare de stat

BC „MOLDOVA – AGROINDBANK” S.A.       tel.: 022-22-65-31
BC „VICTORIABANK” S.A.         tel.: 022-57-63-50
BC „Moldindconbank” S.A.      tel.: 022-57-68-37
BC „MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale” S.A tel.: 022-81-23-80
BC „ ENERGBANK” S.A. tel.: 022-26-47-38
BC „ EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A.  tel.: 022-30-11-40
„FinComBank” S.A.      tel.: 022-22-00-80
BCR Chișinău  S.A. tel.: 022-85-25-37
BC "EuroCreditBank" S.A.  tel.: 022-50-01-57

 

 

Banca Naţională a Moldovei

Departamentul Operaţiuni de Piaţă

(tel./fax pentru contact: 022-21-22-10, 022-22-66-86)

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).