• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.03.2021

Activitatea de audit a BNM a fost evaluată la cel mai înalt grad de conformitate cu standardele și bunele practici internaționale

 

În luna martie 2021, s-a finalizat misiunea de evaluare externă a conformității activității de audit intern a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) cu Standardele Internaționale pentru Practica Profesională a Auditului Intern (IPPF) și Codul de etică elaborate de Institutul Auditorilor Interni (IIA).

Evaluatorul extern a confirmat gradul de „Conformare generală” al funcției de audit intern a BNM cu standardele menționate și Codului de etică, care reprezintă cel mai înalt grad de conformitate.

La fel, în cadrul evaluării au fost evidențiate îmbunătățiri la capitolele: independența funcției de Audit Intern asigurată prin raportarea către Consiliul de Supraveghere/Comitetul de Audit ale BNM;  gestionarea funcției de audit intern și documentarea misiunilor de audit inclusiv prin utilizarea soluției informatice specializate pentru gestionarea activității  de audit.

Evaluarea a fost efectuată de un reprezentant al băncii centrale a Belgiei cu certificare în domeniu, în contextul asistenței tehnice bilaterale. Conform Standardelor IIA, evaluarea externă se realizează o dată la cinci ani.