• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
25.05.2022

Comunicat cu privire la aprobarea Regulamentului privind creditarea responsabilă a consumatorilor de către bănci


Prezentarea regulamentului


Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, prin Hotărârea nr.101 din 19.05.2022, a aprobat Regulamentul privind creditarea responsabilă a consumatorilor de către bănci, care va intra în vigoare la 1 iulie 2022.

Regulamentul este parte componentă a pachetului de măsuri macroprudențiale recomandate spre aplicare autorităților naționale macroprudențiale în vederea atingerii obiectivului intermediar de prevenire și/sau limitare a creșterii excesive a creditării și îndatorării. Documentul definește creditarea responsabilă drept activitate de creditare, în cadrul căreia creditorul efectuează o evaluare a bonității consumatorului și nu permite consumatorului să-și asume obligații financiare care depășesc capacitatea de plată a acestuia, acumulând astfel un grad excesiv de îndatorare. De asemenea, Regulamentul introduce cerințe față de modul de calcul al unor indicatori individuali, la nivelul consumatorului, și limitarea nivelurilor acestora, care vor asigura o creditare sustenabilă, care, la rândul său, va susține contribuția sistemului financiar la creșterea economică.

Plafonarea indicatorilor individuali, cum sunt „raportul dintre credit și garanții”, „raportul dintre serviciul datoriei și venituri”, reprezintă instrumente macroprudențiale aplicabile pe larg în țările Uniunii Europene și în alte economii avansate, acești indicatori fiind introduși pentru a asigura o eligibilitate responsabilă a debitorilor și a acorda accesul la finanțare persoanelor care au posibilitate de a-și onora obligațiile, astfel limitând îndatorarea persoanelor fizice din categoriile mai vulnerabile.

Așadar, raportul dintre credit și garanții se aplică creditelor pentru investiții imobiliare și nu poate depăși 80%, iar în cazul când creditul este compensat și/sau garantat parțial/total de stat (de exemplu prin programul „Prima Casă”) sau este garantat parțial cu depozite bancare - limita RCG se va calcula ținând seama de cota din credit compensată și/sau garantată (se deduce).

Totodată, raportul dintre serviciul datoriei și venituri se aplică creditelor acordate consumatorilor și nu trebuie să depășească 40% din veniturile confirmate ale consumatorului. În așa mod, suma plăților medii lunare calculate pentru toate creditele/împrumuturile consumatorului la momentul eliberării creditului împreună cu plata medie lunară a creditului solicitat nu trebuie să depășească 40% din venitul net mediu lunar al consumatorului realizat în cel puțin ultimele 6 luni până la depunerea cererii pentru credit. Regulamentul prevede și unele excepții care urmăresc să asigure accesul la finanțare și să niveleze limita RSDV pentru consumatorii cu venituri mai mari sau neregulate.

În același timp, în vederea atingerii scopului urmărit prin introducerea RSDV, a fost limitată și scadența maximă a creditului acordat consumatorului – 5 ani pentru creditele de consum și 30 ani pentru creditele pentru investiții imobiliare.

În vederea stabilirii unor reguli unice pentru toți participanții care practică activitatea de creditare, concomitent, Comisia Națională a Pieței Financiare  a aprobat un act similar pentru piața de creditare nebancară - Regulamentul privind cerințele de creditare responsabilă aplicate organizațiilor de creditare nebancară.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).