Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Section: 
Extinde Ascunde

Curriculum Vitae - Online

2. Informații personale (conform actului de identitate)

                        


3. Informații despre studii
 Denumirea instituțieiAnii de studiiProfilulMedia generală pe ani de studiiMedia examenelor de Bacalaureat
-
-
-
 Instituția absolvităAnii de studiiFacultatea (secția)SpecialitateaMedia generală de licențăSeria și Nr. diplomei
-
-
-
 Gradul științificInstituțiaAnul obținerii gradului științificTema tezeiȚaraMedia generală
-
 Denumirea cursuluiOrganizatorulȚaraPerioada
-
-
-
-
-

4. Experiența profesională
(dacă nu ați lucrat anterior notați ”0”)
 
 Denumirea și adresa instituțieiPerioada de timp:Funcția deținutăMotivul încetării contractului individual de muncăResponsabilitățile
Actual
Precedent
...
...
...
...
..
(dacă Da, indicați motivele concedierii sau demisiei forțate)

5. Cunoștințe și experiențe suplimentare:
Dacă nu aveți cunoștințe nici intr-un domeniu, bifați ”Nici o experiență”.
 CitireScriereVorbire
Româna
Rusa
Engleza
Franceza

6. Informații suplimentare
(dacă Da, indicați articolele din codul Penal sau din Codul cu privire la Contravențiile Administrative și motivele de condamnare sau amendare)
(dacă Da, specificați care post și data aplicării)

7. Informații suplimentare despre Dvs.
În această rubrică puteți indica și alte posturi vacante la care doriți să aplicați CV-ul.
 1. Certific că informaţia furnizată corespunde realităţii, dacă va fi demonstrat contrariul, aceasta va servi drept temei pentru excluderea candidaturii mele din lista candidaţilor pentru postul vacant
 2. Conştientizez faptul că, în conformitate cu alin. (2) al art. 25 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995, fiind angajat al Băncii Naţionale a Moldovei nu voi putea exercita activităţi care ar putea genera un conflict de interese în procesul realizării de către mine a atribuţiilor de serviciu. Pentru posturile care presupun atribuții directe de supraveghere sau control, conștientizez că nu voi avea dreptul să mă angajez, timp de un an după demisia de la BNM, în cadrul entităților supravegheate/controlate.
 3. Conştientizez faptul că, fiind angajat al Băncii Naționale a Moldovei devin subiect al declarării averii și intereselor personale în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.
 4. Am luat cunoștință cu prevederile Legii Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările și completările ulterioare și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către BNM, inclusiv și pentru alte oportunități de angajare. Totodată, știu că am dreptul de a fi informat cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele personale, drept de a le accesa, dreptul de opoziție la folosirea acestor date și dreptul de intervenție asupra lor.
 5. ( * ) Completarea acestor cîmpuri este obligatorie.
 6. ( ** ) Răspunsul afirmativ conferă dreptul BNM de a vă respinge dosarul de candidatură în situația în care postul pentru care v-ați depus candidatura solicită aceleași competențe sau se află în aceeași structură organizatorică.CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Imagine CAPTCHA
Introduceți codul din imagine
Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și