• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.06.2017

HCE nr. 146 din 7 iunie 2017 „Cu privire la aprobarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (1. aprobarea Regulamentului privind cadrul de administrare a activității băncii; 2. abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei)

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 201-213 art.1183 din 23.06.17

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÂREA nr. 146
din 7 iunie 2017

Cu privire la aprobarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

 

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1229 din 14 iunie 2017
Ministru Vladimir CEBOTARI
 

În temeiul art.5, 11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, precum și art.17, 25, 28, 29 și 40 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei 

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii conform anexei nr.1.

2. Se abrogă unele acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei conform anexei nr.2.

3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, băncile vor dispune de un cadru de administrare a activității ce corespunde prevederilor Regulamentului menționat la punctul 1.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 iulie 2017.

 

Preşedintele
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA